Sự phê bình của người bạn còn tốt hơn lời nịnh nọt của kẻ thù ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Trưởng Phòng