Anh không thể dạy cho con người bất cứ điều gì, mà anh chỉ có thể giúp người ấy tự tìm ra chân lý "


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Các phòng ban

Cập nhật lúc : 05:36 11/10/2013  

Kế hoạch tuần thứ 41
( Tuần 41 năm 2013, từ 07/10/2013 đến 13/10/2013 )

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2013

  TỔ MẦM NON PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP HUẾ

1. Triển khai thực hiện cuộc thi “Tìm hiểu về dinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non” do Bộ GD&ĐT phát động.

2. Dự hội nghị cán bộ, công chức các đơn vị MN và phòng GD&ĐT.

          3. Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ PCGDMN 5 tuổi và kiểm tra nắm tình hình thực hiện Kế hoạch Phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi ở các phường.

          4. Tham gia hội nghị thanh tra.

5. Tiếp tục kiểm định chất lượng trường mầm non; đánh giá ngoài trường MN I, MN II, MN Phú Cát.

6. Tiếp tục dự các lớp tập huấn chuyên môn tại Sở và triển khai đến các trường. Tập huấn nhóm, lớp độc lập.

          7. Hướng dẫn, đề nghị TP kiểm tra trường MN Hương Sơ, MN Xuân Phú đạt chuẩn quốc gia và đề nghị tỉnh kiểm tra 3 trường MN đạt chuẩn quốc gia theo tờ trình của các phường.

8. Đi cơ sở kiểm tra nắm tình hình đầu năm học về công tác bán trú- VSATTP, thu chi đầu năm học …(sẽ có lịch hàng tuần).

9. Tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Phụ nữ VN  20/10.

10. Thanh tra giáo viên, thanh tra đơn vị: MN Ánh Dương.

11. Tổng hợp báo cáo thống kê số liệu về trường, lớp, trẻ em, giáo viên, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý sức khỏe trẻ đầu năm gửi về Sở GD&ĐT (20/10/2013).

12. Tham gia các hoạt động khác của phòng.

                                                                  

                                            

                                                                       

Các tin khác
Kế hoạch tuần thứ 7 (tuần 7 năm 2014, từ 10/02/2014 đến 16/02/2014)
Kế hoạch tuần thứ 6 (tuần 6 năm 2014, từ 03/02/2014 đến 09/02/2014)