Đừng nói vấn đề này khó nếu không khó thì đã không thành vấn đề ''


Ngày 09 tháng 08 năm 2020


Khoa học & Công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM VÀ CHẤM THI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2016