Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 27 tháng 02 năm 2020


Khoa học & Công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM VÀ CHẤM THI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2016