Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 18 tháng 06 năm 2019


Khoa học & Công nghệ

CHƯƠNG TRÌNH TRIỂN LÃM VÀ CHẤM THI CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LẦN THỨ IX, NĂM 2016