Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 02:57 30/11/2013  

Các tài liệu nghiên cứu khoa học

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1025