Sự chửi rủa có thể giết chết một mối tình, nhưng sự câm lặng lại không làm tiêu tan nó được "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 09:57 10/10/2013  

Công văn số 1920/SGD&ĐT-GDTrH ngày ban hành 03/10/2013 tổ chức Hội thi KHKT năm 2014
Kính gửi: Phòng Giáo dục-Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Huế; Các trường Trung học trực thuộc Sở GD-ĐT.

 

          Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Sở GD-ĐT đã có kế hoạch số 1544/SGDĐT-GDTrH về việc “Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014” của tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 5 - năm 2014. Để Cuộc thi đạt kết quả cao, Sở yêu cầu các đơn vị lưu ý một số vấn đề sau:

 

    1. Tổ chức quán triệt vị trí, ý nghĩa của công tác NCKH trong học sinh theo Cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành trong năm học 2013 – 2014.

 

    2. Phô tô các tài liệu liên quan đến Cuộc thi để gửi cho Lãnh đạo Nhà trường, các tổ chuyên môn, giáo viên và những người có liên quan. Tập huấn các nội dung về nghiên cứu khoa học cho giáo viên, học sinh trong trường. Các nội dung có liên quan được đăng tải trên website của Sở.

 

    3. Sở đã cung cấp danh mục các đề tài mới theo hướng phát triển của Đại học Huế. Các trường cần tận dụng các kết quả trên để tiếp tục cho học sinh tiếp cận nghiên cứu. Mặt khác liên hệ với tác giả để được hỗ trợ. Nếu có trở ngại Sở GD-ĐT sẽ cùng nhà trường tháo gỡ.

 

    4. Thành lập các Hội đồng thẩm định khoa học theo quy định nhằm cho phép các đề tài thực hiện đúng theo quy trình. Khi họp xét các đề tài cần có biên bản họp của Hội đồng.

 

    5. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc các công việc đã được đề ra trong kế hoạch để khỏi trở ngại công việc chung. Cuộc thi cấp tỉnh sẽ tổ chức từ 09/01/2014 đến 11/01/2014. Hội thi của các trường, phòng giáo dục kết thúc trước khi Cuộc thi cấp tỉnh ít nhất là mười ngày.

 

    6. Để Hội đồng Khoa học cấp tỉnh có cơ sở ban đầu cho việc xét duyệt, cho phép tiến hành thí nghiệm cũng như nghiệm thu sau này, đề nghị các đơn vị sau khi đã duyệt xong các đề tài cho phép học sinh tiến hành nghiên cứu; đồng thời lập phiếu đăng ký gửi về Sở theo thời hạn ghi bên dưới.

 

     7. Các trường cần chủ động bố trí kinh phí cho công tác NCKH cho học sinh trong nguồn kinh phí chi thường xuyên.  

 

          Để Hội thi đạt kết quả cao, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường, phòng GD-ĐT dựa vào kế hoạch nói trên và công văn hướng dẫn này để rà soát các công việc cần làm ngay và chuẩn bị cho Cuộc thi cấp cơ sở, cấp tỉnh. Sở GD-ĐT TT-Huế nhận tất cả hồ sơ theo yêu cầu trên chậm nhất là ngày 25/10/2013 và qua email: levanthoai@hue.edu.vn.

 

Nơi gửi :                                                                                               GIÁM ĐỐC

                                                                                                              (Đã ký)

                                                                                                        Phạm Văn Hùng

Số lượt xem : 990