Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:44 04/05/2015  

Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXI

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc. Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh Đoàn, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế ban hành Kế hoạch số 25KH/LN ngày 24/4/2015 về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXI, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch và tích cực tham gia Hội thi. Trân trọng./. (Thông tin từ Sở GD&ĐT TT Huế, Phòng GDTrH)

File đính kèm : Tải file 1
  Tải file 2

Số lượt xem : 3933

Các tin khác