Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''


Ngày 24 tháng 10 năm 2018


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:21 26/04/2016  

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017

Thực hiện Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) (sau đây gọi tắt là Thông tư 38), Công văn số 1290/BGD&ĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GD&ĐT về việc  hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017, Sở GD&ĐT hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) và tổ chức Cuộc thi KHKT các cấp dành cho học sinh trung học (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) năm học 2016-2017 như sau:

Tải file 1  

Số lượt xem : 924

Các tin khác