Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 04:02 23/10/2013  

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014

Thông Tin chi tiết tại các file đính kèm

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1158