Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "


Ngày 18 tháng 08 năm 2017


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 04:02 23/10/2013  

Hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh dành cho học sinh trung học năm học 2013-2014

Thông Tin chi tiết tại các file đính kèm

Tải file 1   Tải file 2  

Số lượt xem : 1136