Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 23 tháng 08 năm 2019


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 08:14 26/04/2016  

Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXII, năm 2016

Thực hiện Chương trình phối hợp số 03 CTr/ĐTN ngày 29 tháng 10 năm 2012 giữa Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo và Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế về việc tổ chức Hội thi Tin học trẻ giai đoạn 2012 – 2017; nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào thi đua học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh phong trào tin học trẻ, phát hiện bồi dưỡng tài năng tin học trẻ trên địa bàn toàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XXII, năm 2016 cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Khuyến khích thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu làm chủ công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời phát hiện các tài năng trẻ trong lĩnh vực CNTT trong các trường học, góp phần phát triển nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tạo cơ hội để các học sinh thể hiện tài năng về kiến thức tin học của mình, qua đó chọn lựa và bồi dưỡng các tài năng trẻ.

3. Hội thi phải được tổ chức rộng rãi từ cấp cơ sở để tuyển chọn các em đạt thành tích cao tham gia Hội thi Tin học trẻ toàn quốc.

Tải file 1  

Số lượt xem : 1128

Các tin khác