Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''


Ngày 23 tháng 10 năm 2017


Khoa học & Công nghệ

Cập nhật lúc : 10:32 16/04/2014  

Tham gia Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII – năm 2014.
Kính gửi: Các trường TH, THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 2343/SGD-ĐT-GDTrH ngày 29/11/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2014; căn cứ công văn số 39/LHH-BTCCT, ngày 25/03/2014 của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VII-năm 2014, Phòng GD-ĐT thông báo đến các đơn vị TH, THCS các nội dung sau:

        I. Đối tượng dự thi :

         - Tất cả học sinh Tiểu học, THCS  đều có quyền dự thi.

        -  Học sinh các đơn vị đã có đề tài tham gia dự thi tại Hội thi Khoa học – Kỹ thuật cấp thành phố, cấp tỉnh năm học 2013-2014 (danh sách đính kèm).

          II. Lĩnh vực sáng tạo dự thi :

       Các mô hình, sản phẩm Cuộc thi sáng tạo thuộc các lĩnh vực sau đây:

          1. Đồ dùng dành cho học tập;

         2. Phần mềm tin học;

         3. Sản phẩm thân thiện với môi trường;

         4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

         5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

           III. Tiêu chuẩn của các giải pháp dự thi và yêu cầu đối với người dự thi:

             A. Tiêu chuẩn :

             1. Các mô hình, sản phẩm dự thi phải có tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp dụng;   

            2. Đề tài dự thi yêu cầu phải có mô hình. Mô hình, sản phẩm dự thi phải thực hiện theo đúng ý tưởng của người dự thi;

             3. Mô hình, sản phẩm dự thi được làm từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có trong nước để làm ra các vật dụng, mô hình hữu ích, dụng cụ đa năng, thiết bị máy móc, robot, thiết bị tự động hóa, mô hình thông minh, sản phẩm tin học, phần mềm điều khiển trong 5 lĩnh vực nêu trên;

             4. Mô hình, sản phẩm bắt buộc phải có một bản thuyết minh kèm theo. Bản thuyết minh phải nêu rõ ý tưởng sáng tạo, phương pháp, vật liệu, cách sử dụng, vận hành, tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng.

           B. Yêu cầu đối với người dự thi :

             1. Người dự thi có thể thi theo cá nhân hoặc theo nhóm, tập thể. (trường hợp có nhiều tác giả tham gia chỉ được ghi trong phiếu dự thi tối đa 05 tác giả);

             2. Người dự thi được quyền nhờ người khác làm sản phẩm theo đúng ý tưởng sáng tạo của mình (trừ lĩnh vực phần mềm tin học);

             3. Người dự thi phải làm phiếu tham dự Cuộc thi (theo mẫu).

          IV. Hồ sơ dự thi :

           1. Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (Theo mẫu);

           2. Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;

           3. Bản thuyết minh theo nội dung (điểm 4 của tiêu chuẩn nêu trên);

          4. Ảnh tác giả: mỗi tác giả 2 ảnh 4x6, ghi rõ thông tin ở mặt sau;

          5. Bản sao giấy khai sinh người dự thi.

             V. Địa điểm nộp hồ sơ :

               Các đơn vị nộp hồ sơ trực tiếp về văn phòng thường trực: Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế. (địa chỉ : số 6 Phan Bội Châu, Huế. Điện thoại: (054) 3845 091 – fax: (054) 3834 369; Email: banthongtinlhhhue@gmail.com, website www.husta.org  và danh sách trích ngang về Phòng Giáo dục Huế ( cô Nguyễn Thị Hoàng Anh – Email: hoanganh.education@gmail.com ) trước ngày 10/06/2014.

             Tất cả thông tin liên quan đến cuộc thi được đặt tại Website  của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tại địa chỉ: http://tphue.thuathienhue.edu.vn.

              Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện, tạo mọi điều kiện thuận lợi và động viên học sinh tham gia dự thi đạt kết quả tốt.

 
 

                                                                    KT. TRƯỞNG PHÒNG
                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                                          (Đã ký)

                                                                         Lâm Thủy

Tải file 1  

Số lượt xem : 2192