Chúng ta không thể dạy bảo cho ai bất cứ điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ phát hiện ra những gì còn tiềm ẩn trong họ "


Ngày 22 tháng 03 năm 2019


Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:49 18/03/2019  

Tuần 12 năm 2019
Từ ngày 18/03/2019 đến ngày 24/03/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/03/2019)

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 8h00: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Lê Hồng Phong (đ/c Phương).

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đ/c Tuấn)

- 13h00: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Nguyễn Cư Trinh (đ/c Phương)

- 13h30: Đi cơ sở phường An Hòa (tổ MN)

- 14h00: Mời 2 ban họp thống nhất danh sách bổ nhiệm CBQL cho các đơn vị từ tháng 4/2019 đến tháng 6/2019.

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đ/c Tuấn)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

Thứ Ba
(19/03/2019)

- 7h30: Tham gia thi Hùng biện tiếng Anh THCS cấp tỉnh vòng chung kết tại THCS Nguyễn Tri Phương (đ/c H.Thủy)

- 7h30: Đi cơ sở Phường Vỹ Dạ (tổ MN)

- 7h30: Bồi dưỡng HS tiểu học vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

- 7h30: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Tôn Thất Tùng (đ/c Phương)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 8h00: Bộ GD&ĐT tổ chức khảo sát việc đánh giá học sinh cấp tiểu học tại TH Thuận Lộc, TH Thuận Thành.

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đ/c Tuấn)

- 13h30: Đi cơ sở MN Thảo Nguyên Xanh (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 14h00: Bộ GD&ĐT tổ chức khảo sát việc đánh giá học sinh cấp tiểu học tại TH Phường Đúc, TH Thủy Biều.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đ/c Tuấn)

Thứ Tư
(20/03/2019)

- 7h30: Sở GD&ĐT thanh tra chuyên ngành tại trường MN II (từ ngày 20/3 đến ngày 22/3/2019)

- 7h30: Khai mạc và tổ chức coi thi HSG lớp 8 cấp Thành phố năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đ/c Phương)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 8h00: Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đ/c Tuấn)

- 13h30: Tổ chức coi thi HSG lớp 8 cấp Thành phố năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 13h30: Đi cơ sở MN Ánh Dương (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra các đơn vị về kế hoạch đầu tư công năm 2020 (đ/c Tuấn)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

Thứ Năm
(21/03/2019)

- 7h00: Tổ chức chấm thi HSG lớp 8 cấp Thành phố năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở MN Hồng Đức (tổ MN)

- 7h30: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Trần Phú (đ/c Phương)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 13h30: Tổ chức chấm thi HSG lớp 8 cấp Thành phố năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 13h30: Đi cơ sở MN Bích Trúc (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 14h00: Tham mưu lãnh đạo thành phố lập đoàn kiểm tra các điều kiện cấp phép thành lập trường TH&THCS Edison

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Sáu
(22/03/2019)

- 7h30: Họp lãnh đạo, cốt cán.

- 7h30: Đi cơ sở (các tổ liên quan)

- 7h30: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Thống Nhất (đ/c Phương)

- 7h30: Làm việc với Phòng QLĐT kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình đang xây dựng (đ/c Tuấn)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 13h30: Tham gia duyệt quyết toán trường THCS Trần Cao Vân (đ/c Phương)

- 13h30: Làm việc với Phòng QLĐT kiểm tra tiến độ và chất lượng các công trình đang xây dựng (đ/c Tuấn)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức (tổ TCHC).

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Bảy
(23/03/2019)

- 7h30: Khai mạc và tổ chức các hoạt động giao lưu, olympic học sinh tiểu học và cuộc thi “Tài năng Robotacon” cấp Thành phố năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Bồi dưỡng HS tiểu học vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

- 14h00: Tổ chức các hoạt động giao lưu, olympic học sinh tiểu học và cuộc thi “Tài năng Robotacon” cấp Thành phố năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Chủ Nhật
(24/03/2019)