Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "


Ngày 23 tháng 09 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:32 17/09/2018  

Tuần 38 năm 2018
Từ ngày 17/09/2018 đến ngày 23/09/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/09/2018)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 7h30: Phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền ATGT tại THCS Nguyễn Cư Trinh (đ/c Hải); Phòng chống ma túy tại THCS Phan Sào Nam (đ/c Nhân)

- 9h00: Họp lãnh đạo, cấp ủy về việc kế hoạch phát triển giáo dục, bổ sung CBQL cho các đơn vị còn thiếu từ tháng 10 đến 12/2018.

-13h00: Phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền ATGT tại THCS Trần Cao Vân (đ/c Hải); Phòng chống ma túy tại THCS Nguyễn Hoàng (đ/c Nhân)

Thứ Ba
(18/09/2018)

- 7h30: Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường MN Hoa Mai (đ/c Nga)

- 7h30: Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra công tác vệ sinh trường học, phòng chống dịch tại MN Xuân Phú, MN Vĩnh Ninh (đ/c Phương, đ/c H.Thủy)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm học mới (Phổ thông).

- 8h00: Đón đoàn kiểm tra Tổ chức Tỉnh ủy về công tác điều động và bổ nhiệm CBQL (Lãnh đạo, Cấp ủy, đ/c Bình)

- 13h00: Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường MN Hoa Mai (đ/c Nga)

- 13h00: Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra công tác vệ sinh trường học, phòng chống dịch tại MN Thảo Nguyên Xanh, MN Vicoschool, MN Ánh Dương (đ/c Phương, đ/c H.Thủy)

- 13h00: Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm học mới (Phổ thông).

- 14h00: Mời các phòng ban liên quan bàn phương án di dời cơ sở 2 trường THCS Nguyễn Du và 20 Nhật Lệ cho trường MN II (lãnh đạo, đ/c Tuấn)

- 15h00: Hướng dẫn bàn giao công tác Hiệu trưởng trường MN Phú Bình (Lãnh đạo, TCHC, KHTC, tổ MN)

Thứ Tư
(19/09/2018)

- 7h30: Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra công tác vệ sinh trường học, phòng chống dịch tại MN Xuân Phú, MN Vĩnh Ninh (đ/c Phương, đ/c H.Thủy)

- 7h30: Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường MN Hoa Mai (đ/c Nga)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm học mới (Phổ thông).

- 13h00: Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường MN Hoa Mai (đ/c Nga)

- 13h00: Đi cơ sở nắm tình hình đầu năm học mới (Phổ thông).

- 13h00: Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra công tác vệ sinh trường học, phòng chống dịch tại MN Thiên Hựu, MN Hoa Hồng (đ/c Phương, đ/c H.Thủy) 

Thứ Năm
(20/09/2018)

- 7h30: Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường MN Hoa Mai (đ/c Nga)

- 7h30: Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra công tác vệ sinh trường học, phòng chống dịch tại MN An Cựu, MN Phú Hòa (đ/c Phương, đ/c H.Thủy)

- 7h30: Tham gia tập huấn TTHTCĐ tại Sở GD&ĐT và tập huấn “xây dựng ma trận đề và biên soạn chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học cấp THCS” (tổ Phổ thông)

- 13h00: Tham gia tập huấn chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức tại trường MN Hoa Mai (đ/c Nga)

- 13h30: Trung tâm Y tế thành phố kiểm tra công tác vệ sinh trường học, phòng chống dịch tại MN An Tây, MN Phú Hòa (đ/c Phương, đ/c H.Thủy)

- 13h00: Tham gia tập huấn TTHTCĐ tại Sở GD&ĐT và tập huấn “xây dựng ma trận đề và biên soạn chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học cấp THCS” (tổ Phổ thông)

Thứ Sáu
(21/09/2018)

- 7h30: Tham gia tập huấn TTHTCĐ tại Sở GD&ĐT và tập huấn “xây dựng ma trận đề và biên soạn chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học cấp THCS” (tổ Phổ thông)

- 7h30: Đi cơ sở MN Hướng Dương , MN Phú Cát (tổ MN)

- 7h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 13h00: Tham gia tập huấn TTHTCĐ tại Sở GD&ĐT và tập huấn “xây dựng ma trận đề và biên soạn chuẩn hóa câu hỏi kiểm tra đánh giá kết quả dạy học cấp THCS” (tổ Phổ thông)

- 13h00: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 16h00: Bàn giao công tác Hiệu trưởng trường MN An Cựu (Lãnh đạo, TCHC, KHTC, MN)

Thứ Bảy
(22/09/2018)

- 7h30: Tổ chức Ngày hội bóng đá vui và kỹ năng sống năm 2018 tại THCS Lê Hồng Phong (đ/c Phiên, đ/c Hải)

- 13h30: Tổ chức Ngày hội bóng đá vui và kỹ năng sống năm 2018 tại THCS Lê Hồng Phong (đ/c Phiên, đ/c Hải)

Chủ Nhật
(23/09/2018)