Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''


Ngày 26 tháng 06 năm 2017


Năm 2017

Cập nhật lúc : 14:53 19/06/2017  

Tuần 25 năm 2017
Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 25/06/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(19/06/2017)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

Thứ Ba
(20/06/2017)

- 8h00: Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị MN An Đông, MN Thủy Xuân (đ/c Thuận-PTP, đ/c Tuấn, đ/c Viên)

Thứ Tư
(21/06/2017)

- 7h30:  Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị TH Phường Đúc, TH Thuận Thành (đ/c Thuận-PTP, đ/c Tuấn, đ/c Viên)

 14h00: Kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị THCS Phan Sào Nam, THCS Nguyễn Cư Trinh (đ/c Thuận-PTP, đ/c Tuấn, đ/c Viên)

Thứ Năm
(22/06/2017)

- 7h30: Theo dõi công tác tuyển sinh lớp 6 (tổ PT)

Thứ Sáu
(23/06/2017)

- 7h30: Họp Hội đồng thi đua (theo QĐ)

- 14h00: Tổng hợp kết quả xét thi đua đợt 2 (tổ TCHC)

- 14h00: Đánh giá ngoài MN Việt Hương (theo QĐ)

- 14h00: Thẩm định báo cáo tự đánh giá ngoài THCS Huỳnh Thúc Kháng (đ/c Anh, đ/c Phiên, đ/c Nhân)

Thứ Bảy
(24/06/2017)

- 7h30: Đánh giá ngoài MN Việt Hương (theo QĐ)

- 14h00: Đánh giá ngoài MN Việt Hương (theo QĐ)

Chủ Nhật
(25/06/2017)