Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''


Ngày 19 tháng 02 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:30 05/02/2018  

Tuần 6 năm 2018
Từ ngày 05/02/2018 đến ngày 11/02/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/02/2018)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 7h30: Tổ chức hội thảo, tập huấn môn Sinh học (đ/c Nhân, HĐCM)

- 7h30: Tham gia mở gói thầu công trình trường MN Phú Bình (đ/c Tuấn)

- 14h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi (theo QĐ)

- 14h00: Tổ chức hội thảo, tập huấn môn Sinh học (đ/c Nhân, HĐCM)

- 14h00: Tham gia họp tại Phòng KHTC liên quan đến dự án trường TH Lý Thường Kiệt giai đoạn 2 (đ/c Tuấn)

- 14h00: Đi cở sở nắm tình hình công tác chuẩn bị kiểm tra trường chuẩn tại TH Phường Đúc, Trần Quốc Toản (Lãnh đạo, Phổ thông)

- 15h00: Họp Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục (đ/c Nam-TP, đ/c Thuận-PTP)

- 16h00: Làm việc trường MN Hoa Mai (đ/c Thuận-PTP, đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

Thứ Ba
(06/02/2018)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình trước Tết (tổ MN)

- 7h30: Kiểm tra định kỳ trường THCS Tôn Thất Tùng (theo QĐ)

- 7h30: Tổ chức thi đấu bóng đá THCS từ ngày 06/02 đến 08/02/2018 (theo QĐ)

- 8h00: Dự khai mạc trưng bày chuyên đề “Thành Huế - Tấn công, nỗi dậy, anh hùng, kiên cường” (đ/c Thuận-PTP)

- 14h00: Kiểm tra định kỳ trường MN II (theo QĐ)

- 14h00: Nghiệm thu thiết bị trường TH Phú Thuận (đ/c Tuấn)

- 16h00: Họp tổ trưởng các tổ Công đoàn tại phòng A 216 (đ/c Như-PTP) 

Thứ Tư
(07/02/2018)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình trước Tết (tổ MN)

- 7h30: Tỉnh kiểm tra công nhận lại trường TH Trần Quốc Toản, TH Phường Đúc mức độ 2 (tổ PT)

- 7h45: Tổ chức thi đấu bóng đá THCS từ ngày 06/02 đến 08/02/2018(theo QĐ)

- 7h30: Nghiệm thu thiết bị Mầm non (đ/c Tuấn)

- 7h30: Kiểm tra thu chi tại trường MN Hương Long (theo QĐ)

- 14h00: Tỉnh kiểm tra công nhận lại trường TH Trần Quốc Toản, TH Phường Đúc mức độ 2 (tổ PT)

- 14h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

- 14h00: Nghiệm thu thiết bị Mầm non (đ/c Tuấn)

Thứ Năm
(08/02/2018)

- 7h30: Tổ chức chung kết giải bóng đá THCS (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình trước Tết (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác dạy học, bán trú (tổ PT)

- 7h30: Tham gia Đoàn kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân)

- 7h30: Kiểm tra thu chi tại trường MN Phú Hòa (tổ KHTC)

- 14h00: Bồi dưỡng học sinh giỏi (theo QĐ)

- 14h00: Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhà đa năng (đ/c Tuấn)

- 14h00: Tham gia Đoàn kiểm tra Trung tâm học tập cộng đồng (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân)

Thứ Sáu
(09/02/2018)

- 7h30: Họp đoàn đánh giá ngoài trường MN Hướng Dương (theo QĐ)

- 7h30: Tham gia Hội thảo về phương pháp dạy học môn tiếng Pháp cấp tiểu học tại trường TH Lê Lợi do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Thủy-PTP, đ/c Quả)

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra công tác tổng vệ sinh môi trường (theo danh sách đã phân công)

Thứ Bảy
(10/02/2018)
Chủ Nhật
(11/02/2018)