Việc học giống như đi thuyền ngược nước, không tiến lên ắt phải lùi''


Ngày 19 tháng 09 năm 2021


Năm 2021

Cập nhật lúc : 08:37 14/09/2021  

Tuần 37 năm 2021
Từ ngày 13/09/2021 đến ngày 19/09/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/09/2021)

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 8h00: Họp tại UBND thành phố (đ/c Như-PTP)

- 8h00: Dự bàn giao kế toán trường TH Lý Thường Kiệt (đ/c Tuấn)

- 14h00: Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Phòng GD&ĐT.

- 14h00: Tham dự họp trực tuyến do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Nhân).

Thứ Ba
(14/09/2021)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình (tổ PT).

- 8h30: Họp quy hoạch đô thị tại UBND thành phố (đ/c Thuận-TP)

- 9h00: Mời các đơn vị liên quan họp tại công trình MN Phú Cát (đ/c Tuấn).

- 9h00: Thử đường truyền các đơn vị Mầm non chuẩn bị cho công tác tập huấn trực tuyến (đ/c Khánh, đ/c Nga)

- 14h00: Tham gia hội nghị trực tuyến tổng kết và triển khai nhiệm vụ GD-THCS cấp Tỉnh tại điểm cầu Phòng GD&ĐT (đ/c Tiến-PTP, tổ PT, HT các đơn vị theo GM)

- 14h00: Họp về dự án đầu tư công trường TH Phú Hòa (đ/c Tuấn)

Thứ Tư
(15/09/2021)

- 7h30: Tập huấn trực tuyến chuyên môn cấp Mầm non năm học 2021-2022 cho các đơn vị (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 8h00: Dự bàn giao kế toán trường THCS Duy Tân, TH Trần Quốc Toản (đ/c Tuấn).

- 13h30: Tập huấn trực tuyến chuyên môn cấp Mầm non năm học 2021-2022 cho các đơn vị (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 13h30: Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình (tổ PT).

- 14h00: Họp điều chỉnh kế hoạch trường CQG (Lãnh đạo, cốt cán).

- 14h00: Dự bàn giao kế toán trường THCS Trần Phú, THCS Tôn Thất Tùng (đ/c Tuấn).

Thứ Năm
(16/09/2021)

- 7h30: Tập huấn trực tuyến chuyên môn cấp Mầm non năm học 2021-2022 cho các đơn vị (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 7h30: Dự bàn giao công tác Hiệu trưởng trường TH Thuận Thành, TH Hương Long (đ/c Tiến-PTP, đ/c Hải, đ/c An, đ/c Viên)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình (tổ PT).

- 13h30: Tập huấn trực tuyến chuyên môn cấp Mầm non năm học 2021-2022 cho các đơn vị (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 13h30: Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình (tổ PT).

- 14h00: Làm việc với UBND xã Phú Thanh (Lãnh đạo, cốt cán)

Thứ Sáu
(17/09/2021)

- 7h30: Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ GDMN năm học 2021-2022 (Lãnh đạo, tổ MN).

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình tổ chức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình (tổ PT).

- 8h00: Dự bàn giao kế toán trường THCS Đặng Văn Ngữ, THCS Phan Sào Nam (đ/c Tuấn).

- 14h00: Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ GD-TH năm học 2021-2022 (Lãnh đạo, tổ PT).

- 14h00: Quyết toán NS năm 2020 tại Phòng GD&ĐT (đ/c Thuận-TP, đ/c Viên).

- 14h00: Dự bàn giao kế toán trường THCS Lý Tự Trọng, THCS Phạm Văn Đồng (đ/c Tuấn).

Thứ Bảy
(18/09/2021)
Chủ Nhật
(19/09/2021)