Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 22 tháng 08 năm 2017


Năm 2017

Cập nhật lúc : 14:49 22/08/2017  

Tuần 34 năm 2017
Từ ngày 21/08/2017 đến ngày 27/08/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/08/2017)

- 7h30: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

- 14h00: Trực báo công tác tuần.

- 14h00: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

Thứ Ba
(22/08/2017)

- 7h30: Đ/c Thủy-PTP báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học mới của lớp học chính trị đầu năm tại Hội trường Thành Ủy.

- 7h30: Đ/c Như-PTP báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học mới của lớp học chính trị đầu năm tại Hội trường Thành đội.

- 7h30: Đ/c Thuận-PTP báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học mới của lớp học chính trị đầu năm tại Hội trường Thành phố.

- 7h30: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

- 7h30: Đi cơ sở (tổ Phổ thông)

- 7h30: Họp đoàn đánh giá ngoài MN Anh Đào(theo QĐ)

- 7h30: Tham gia tập huấn phần mềm học tập trực tuyến cả ngày (đ/c H.Anh)

- 14h00: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

- 14h00: Đi cơ sở (Tổ MN)

- 14h00: Tham gia tập huấn phần mềm học tập trực tuyến cả ngày (đ/c H.Anh)

Thứ Tư
(23/08/2017)

- 7h30: Tỉnh kiểm tra trường MN Hương Lưu đạt chuẩn sau 5 năm

- 7h30: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

- 7h30: Đi cơ sở (tổ Phổ thông)

- 14h00: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

- 14h00: Đ/c Thủy-PTP báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học mới của lớp học chính trị đầu năm tại Hội trường Thành Ủy.

- 14h00: Đ/c Như-PTP báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học mới của lớp học chính trị đầu năm tại Hội trường Thành đội.

- 14h00: Đ/c Thuận-PTP báo cáo triển khai nhiệm vụ năm học mới của lớp học chính trị đầu năm tại Hội trường Thành phố.

Thứ Năm
(24/08/2017)

- 7h30: Tham gia Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học Giáo dục Mầm non tại Sở GD&ĐT (Tổ MN)

- 7h30: Đánh giá ngoài TH Lý Thường Kiệt, khảo sát chính thức(theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở (tổ Phổ thông)

- 14h00: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Thủy Tiên 3, phường Phước Vĩnh (tổ MN)

- 15h00: Bàn giao hồ sơ sổ sách Công đoàn Giáo dục thành phố về Liên đoàn Lao động thành phố (thường trực Công đoàn ngành)

Thứ Sáu
(25/08/2017)

- 7h30: Đi cơ sở (tổ Phổ thông)

- 7h30: Chuẩn bị các điều kiện cho Hội nghị tổng kết năm học.

- 13h30: Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Thứ Bảy
(26/08/2017)

- 7h30: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

- 13h30: Tham gia học chính trị và quản lý lớp bồi dưỡng chính trị đầu năm học 2017-2018.

Chủ Nhật
(27/08/2017)