Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 24 tháng 02 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:43 24/02/2020  

Tuần 9 năm 2020
Từ ngày 24/02/2020 đến ngày 01/03/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/02/2020)

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

- 14h00: Đ/c Trương Đình Hạnh – PCT TP, đ/c Ngô Thanh Hoa – Tp Nội vụ làm việc với Phòng GD&ĐT.

Thứ Ba
(25/02/2020)

 7h30: Hướng dẫn TH Phú Bình làm hồ sơ KĐCLGD (đ/c Nhân, đ/c H.Thủy)

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19

- 14h00: Họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid -19 của thành phố Huế (đ/c Thuận-TP)

Thứ Tư
(26/02/2020)

- 7h30: Hướng dẫn TH Tây Lộc làm hồ sơ KĐCLGD (đ/c Nhân, đ/c H.Thủy).

- 8h00: Cấp phát khẩu trang cho các đơn vị trường học trực thuộc để phát cho học sinh và giáo viên tại trường TH Lê Lợi-TP Huế.

- 14h00: Họp Hiệu trưởng các trường Mầm non tại Hội trường Phòng GD&ĐT.

Thứ Năm
(27/02/2020)

- 7h30: Tham gia đoàn ĐGN tại huyện Quảng Điền (đ/c Như-PTP)

- 8h00: Hướng dẫn công tác bàn giao Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Chí Diểu (đ/c Bình).

- 8h00: Họp phân bổ kinh phí mua sắm trang thiết bị, xây dựng CSVC; Hội nghị điển hình tiên tiến.

- 13h30: Họp cấp ủy, họp chi bộ

Thứ Sáu
(28/02/2020)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường.

- 8h00: Tập huấn về KĐCLGD & trường CQG năm 2020 tại Hội trường Phòng GD&ĐT

- 8h00: Họp liên quan kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 (đ/c Bình)

- 13h30: Đi cơ sở nắm tình hình chuẩn bị điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Thứ Bảy
(29/02/2020)
Chủ Nhật
(01/03/2020)