Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "


Ngày 21 tháng 01 năm 2022


Năm 2022

Cập nhật lúc : 12:25 19/01/2022  

Tuần 3 năm 2022
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/01/2022)

- 7h30: Tham dự họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid tỉnh (Đ/c Thuận, Trưởng Phòng)

- 7h30: Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2021-2022.

- 7h30: Tổng hợp bồi dưỡng thường xuyên, theo dõi các đơn vị nhập cổng dữ liệu ngành - cả tuần (tổ PT).

- 13h00: Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2021-2022.

- 13h00: Tổng hợp và nhập điển HSG lớp 9 cấp TP (tổ PT).

Thứ Ba
(18/01/2022)

- 7h30: Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên năm học 2021-2022.

- 7h30: Phối hợp với Ban QLDA làm việc với trường THCS Tôn Thất Bách (đ/c Tuấn).

- 13h00: Hoàn thiện số liệu về Đề án phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thứ Tư
(19/01/2022)

- 7h30: Đi cơ sở TH Vỹ Dạ, TH Thủy Vân (đ/c Vân, đ/c Thủy).

- 8h00: Dự Họp Ủy viên UBND thường kỳ tháng 01 năm 2022 (Đ/c Thuận-TP)

- 8h00: Dự họp trực tuyến về buổi làm việc giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Y tế tại UBND tỉnh (Đ/c Tiến-PTP)

- 13h00: Hướng dẫn triển khai viết thư UPU trực tuyến tại trường THCS Chu Văn An (đ/c Thủy).

- 13h00: Đi cơ sở THCS Nguyễn Cư Trinh, THCS Nguyễn Đăng Thịnh (đ/c Nhi, đ/c Xuân).

Thứ Năm
(20/01/2022)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác phòng chống dịch các đơn vị.

- 7h30: Tham gia thi MTCT cấp tỉnh (đ/c Nhi).

- 7h30: Rà soát thư viện trường TH Thủy Bằng đề nghị Sở công nhận Thư viện xuất sắc (đ/c Thủy, đ/c Vân).

- 7h30: Sở GD&ĐT đánh giá ngoài (khảo sát giá chính thức) trường TH Hương Sơ (đ/c Tiến, đ/c Hải, đ/c Nhân).

- 8h00: Dự bàn giao công tác Hiệu trưởng trường MN Hương Long

- 10h00: Dự bàn giao công tác Hiệu trưởng trường MN Phú Cát.

- 13h00: Họp tại Thành đội (đ/c Tiến-PTP).

- 14h30: Dự bàn giao công tác Hiệu trưởng trường MN II

Thứ Sáu
(21/01/2022)

- 7h30: Tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức (đ/c Nga)

- 7h30: Họp về nội dung làm việc của Đề án phát triển giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế

- 14h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021 của Đảng uỷ CQCQ TP (Cấp uỷ)

- 15h00: Dự họp về kết luận của Sở GD&ĐT đánh giá ngoài (khảo sát giá chính thức) trường TH Hương Sơ (đ/c Nhân).

Thứ Bảy
(22/01/2022)

- 7h00: Tổng kết cuộc thi STTNNĐ cấp TP (Lãnh đạo, tổ PT). Hoãn

- 8h00: Thu hồ sơ thi KHKT cấp tỉnh tại Phòng GD (đ/c Thủy).

Chủ Nhật
(23/01/2022)