Cần phải lựa chọn một cách nghiêm ngặt xem nên học gì và không nên học gì ''


Ngày 27 tháng 09 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 15:15 21/09/2020  

Tuần 39 năm 2020
Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 27/09/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/09/2020)

- 7h30: Tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho CBQL, từ ngày 21/9/2020 đến ngày 23/9/2020 (đ/c Như-PTP)

- 14h00: Phối hợp phòng Nội vụ kiểm tra hồ sơ và tổng hợp danh sách đề nghị thi thăng hạng.

Thứ Ba
(22/09/2020)

- 8h00: Dự họp chuyên đề lần thứ 8 nhiệm kỳ 2016-2021 tại TT Hành chính TP (đ/c Thuận-TP, đ/c Như-PTP)

- 13h00: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường MN Trường An (đ/c Phương)

- 14h00: Tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP)

- 14h00: Tham gia họp HĐND thành phố (đ/c Như-PTP)

Thứ Tư
(23/09/2020)

- 7h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường TH Xuân Phú (đ/c Tuấn)

- 8h00: Tham dự Hội nghị tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi cấp tỉnh (đ/c Tiến-PTP, đ/c Hải)

- 13h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 13h30: Đi cơ sở TH Phước Vĩnh, TH Ngự Bình, THCS Trần Phú (đ/c Nhi, đ/c Xuân)

- 14h00: Hội ý lãnh đạo.

Thứ Năm
(24/09/2020)

- 7h30: Tham gia tập huấn nâng cao nhận thức về an toàn thông tin cho CBQL, từ ngày 24/9/2020 đến ngày 26/9/2020 (đ/c Thuận-TP, đ/c Tiến-PTP)

- 7h30: Hội nghị công tác quản lý GDMN ngoài công lập.

- 7h30: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân, đ/c Nhi)

- 13h00: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường TH Phú Thuận (đ/c Tuấn)

- 14h00: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân, đ/c Nhi)

Thứ Sáu
(25/09/2020)

- 7h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 7h30: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân, đ/c Nhi)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2019 trường TH Hương Long (đ/c Tuấn)

- 8h00: Rà soát, kiểm tra CSVC, các điều kiện để chức các lớp chính trị năm học 2020-2021 (theo phân công)

- 13h30: Tập huấn nghiệp vụ cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 14h00: Tham gia tập huấn xây dựng kế hoạch giáo dục (đ/c Thủy-PTP, đ/c Nhân, đ/c Nhi)

Thứ Bảy
(26/09/2020)

- 7h30: Tổ chức ôn tập thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II tại trường THCS Phạm Văn Đồng.

- 8h00: Tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ GDTrH năm học 2020-2021 Sở GD&ĐT (đ/c Thủy-PTP, đ/c Hải, đ/c Nhân)

Chủ Nhật
(27/09/2020)