Giảng dạy chỉ tồn tại trong lớp học, nhưng giáo dục tiếp diễn suốt đời nguời "


Ngày 20 tháng 07 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:13 16/07/2018  

Tuần 29 năm 2018
Từ ngày 16/07/2018 đến ngày 22/07/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/07/2018)

- 7h30: Phối hợp 2 ban làm việc với Đảng ủy các phường liên quan đến CBQL (Lãnh đạo, tổ TCHC)

- 13h30: Tham gia họp với Thanh tra TP về việc trường MN Phú Hòa (đ/c Viên, đ/c Phương)

- 14h00: Làm việc với Hiệu trưởng và kế toán các đơn vị chuyển đổi vị trí công tác.

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học, trực hè (theo QĐ)

- 15h00: Họp Lãnh đạo cấp ủy

Thứ Ba
(17/07/2018)

- 7h30: Đi cơ sở MN Trường An, MN Thủy Xuân (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Viên)

- 8h00: Họp HĐND TP lần thứ 6 khóa XII (đ/c Thủy-PTP)

- 14h00: Họp HĐND TP lần thứ 6 khóa XII (đ/c Thủy-PTP)

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Viên).

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học (theo QĐ)

Thứ Tư
(18/07/2018)

- 7h30: Tham gia Liên hoan Búp Sen Hồng từ 18-21/7/2018 (đ/c Hải)

- 7h30: Đi cơ sở MN Phước Vĩnh, MN Hoa Hồng (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Phương)

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học, trực hè (theo QĐ)

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Phương)

Thứ Năm
(19/07/2018)

- 7h30: Đi cơ sở MN I, MN Hoa Mai (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học, trực hè, tổ chức hoạt động hè (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Viên).

- 7h30: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 8h00: Dự tập huấn phần mềm QLTV do Sở tổ chức (đ/c Phiên, đ/c Nhân)

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Viên).

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học, trực hè (theo QĐ)

- 14h00: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

Thứ Sáu
(20/07/2018)

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp MG độc lập phường Phường Đúc (tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học, trực hè, tổ chức hoạt động hè (theo QĐ).

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Phương).

- 7h30: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 7h30: Tham gia đoàn TP kiểm tra trường CQG mức độ 2 trường TH Quang Trung (theo QĐ).

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra các công trình vệ sinh trường học, hoạt động hè, trực hè (theo QĐ)

- 14h00: Đi cơ sở kiểm tra thanh toán thu chi theo quyết định (đ/c Phương)

- 14h00: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

Thứ Bảy
(21/07/2018)

- 7h30: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

- 14h00: Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp MG độc lập tư thục tại trường MN I (tổ MN)

Chủ Nhật
(22/07/2018)