Bé chẳng học, lớn làm gì?''


Ngày 14 tháng 12 năm 2017


Năm 2017

Cập nhật lúc : 11:02 11/12/2017  

Tuần 50 năm 2017
Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(11/12/2017)

- 7h30: Họp Cơ quan công tác tuần

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- Tham gia tập huấn công tác Phổ cập giáo dục tại Hà Nội (đ/c Nhân) từ ngày 10 đến 12/12/2017.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 (theo QĐ)

- 14h00: Đánh giá ngoài trường MN Hồng Ngọc (theo QĐ)

- 14h00: Đi cơ sở THCS Hùng Vương (tổ Phổ thông)

- 14h00: Họp tại Ban tuyên giáo Thành ủy (đ/c Thủy-PTP)

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

Thứ Ba
(12/12/2017)

- 7h30: Họp tại Thành ủy (đ/c Nam-TP)

- 7h30: Chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ)

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra của thành phố kiểm tra trường chuẩn Quốc gia sau 5 năm tại TH Trần Quốc Toản (theo QĐ)

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- 14h00: Họp tại Thành ủy (đ/c Nam-TP)

- 14h00: : Chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ)

- 14h00: Đi cơ sở nắm tình hình dạy học, ôn tập kiểm tra HKI (tổ Phổ thông)

- 14h00: Tập huấn phần mềm nhân sự cho các trường Mầm non (đ/c Bình, đ/c Khánh)

- Tham dự tập huấn tại Hà Nội (đ/c Thuận-PTP) từ ngày 12 đến 14/12/2017.

Thứ Tư
(13/12/2017)

- 7h30: Học tập Nghị quyết TW6 tại Thành Ủy (lãnh đạo)

- 7h30: Chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ)

- 8h00: Tập huấn phần mềm nhân sự cho các trường Tiểu học (đ/c Bình, đ/c Khánh)

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- Tham dự tập huấn tại Hà Nội (đ/c Thuận-PTP) từ ngày 12 đến 14/12/2017.

- 14h00: Học tập Nghị quyết TW6 tại Thành Ủy (lãnh đạo)

- 14h00: Chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ)

- 14h00: Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kiểm tra HKI (tổ Phổ thông)

- 14h00: Tập huấn phần mềm nhân sự cho các trường THCS (đ/c Bình, đ/c Khánh)

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- Tham dự tập huấn tại Hà Nội (đ/c Thuận-PTP) từ ngày 12 đến 14/12/2017.

Thứ Năm
(14/12/2017)

- 7h30: Chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ)

- 7h30: Hướng dẫn bàn giao công tác hiệu trưởng trường TH Lý Thường Kiệt, TH Quang Trung (tổ Phổ thông)

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- 14h00: Chấm thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ)

- 14h00: Đi cơ sở THCS Chu Văn An (tổ Phổ thông)

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- 14h00: Đánh giá ngoài trường MN Bích Trúc (theo QĐ)

Thứ Sáu
(15/12/2017)

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- 7h30: Kiểm tra định kỳ THCS Trần Phú (theo QĐ)

- Hạn cuối các trường nộp Kế hoạch phát triển giáo dục 2018-2019

- 14h00: Tổng kết Hội thi Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm (theo QĐ). Họp trực báo Hiệu trưởng Mầm non tại Hội trường Phòng GD&ĐT (tổ MN).

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra thực hiện Thông tư 23/BCA về xây dựng phong trào bảo vệ An ninh quốc phòng (theo QĐ).

- 14h00: Kiểm tra định kỳ THCS Trần Phú (theo QĐ)

Thứ Bảy
(16/12/2017)

- 8h00: Chuẩn bị Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật phòng chống ma túy (tổ Phổ thông)

- 14h00: Tổ chức Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu Luật phòng chống ma túy (tổ Phổ thông)

Chủ Nhật
(17/12/2017)

- 8h00: Tập huấn “Huy động tài trợ” cho 15 CLB bóng đá Nauy tại THCS Lê Hồng Phong (đ/c Hải, Phổ thông)