Học vấn không có quê hương, người học phải có tổ quốc ''


Ngày 20 tháng 04 năm 2018


Năm 2018

Cập nhật lúc : 14:51 16/04/2018  

Tuần 16 năm 2018
Từ ngày 16/04/2018 đến ngày 22/04/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/04/2018)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 14h00: Họp chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2018-2019.

Thứ Ba
(17/04/2018)

- 7h30: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 7h30: Đánh giá ngoài THCS Chu Văn An (theo QĐ)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Hương Sơ (đ/c Phương)

- 8h00: Bộ kiểm tra tình hình thực hiện NQ 29/TW ở các trường Tiểu học.

- 14h00: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 14h00: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Hương Sơ (đ/c Phương)

Thứ Tư
(18/04/2018)

- 7h30: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 7h30: Tổ chức mở thầu dự án trường TH Lý Thường Kiệt (Lãnh đạo, đ/c Tuấn)

- 7h30: Làm việc với Phòng QLĐT kiểm tra các công trình đang xây dựng (đ/c Tuấn).

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Phú Cát (đ/c Phương)

- 14h00: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 14h00: Làm việc với Phòng QLĐT kiểm tra các công trình đang xây dựng (đ/c Tuấn).

- 14h00: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Phú Cát (đ/c Phương)

Thứ Năm
(19/04/2018)

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Vĩnh Ninh (tổ MN)

- 7h30: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Tây Lộc (đ/c Phương)

- 14h00: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc(theo QĐ)

- 14h00: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Tây Lộc (đ/c Phương)

- 14h00: Tham gia đoàn Thanh tra thành phố thanh tra trường MN Phước Vĩnh (đ/c Bình, đ/c Nga)

Thứ Sáu
(20/04/2018)

- 7h30: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 7h30: Chuẩn bị các điều kiện cho Hội thi “Cô nuôi giỏi” cấp thành phố (tổ MN)

- 7h30: Tham gia sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức môn Toán, Ngữ văn, Lý (đ/c Phiên, đ/c Anh, đ/c Nhi, đ/c Hạnh Thủy)

- 7h30: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Hoa Mai (đ/c Phương)

- 14h00: Kiểm tra thi đua các đơn vị đăng ký tập thể Lao động xuất sắc (theo QĐ)

- 14h00: Thi lý thuyết Hội thi “Cô nuôi giỏi” cấp thành phố tại trường MN I (theo QĐ)

- 14h00: Tham gia sinh hoạt chuyên môn do Sở GD&ĐT tổ chức môn Địa (đ/c Anh, đ/c Hạnh Thủy)

- 14h00: Trưng bày sản phẩm thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh (đ/c Anh)

- 14h00: Quyết toán ngân sách năm 2017 tại trường MN Hoa Mai (đ/c Phương)

- 16h00: Đi kiểm tra vệ sinh các đơn vị.

Thứ Bảy
(21/04/2018)

- 7h30: Thi thực hành Hội thi “Cô nuôi giỏi” cấp thành phố tại trường MN I (theo QĐ)

- 7h30: Tham gia thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh (đ/c Anh)

- 7h30: Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra HK2 (tổ Phổ thông)

- 7h45: Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học Nghị quyết tại Hội trường UBND thành Phố.

- 14h00: Chuẩn bị các điều kiện kiểm tra HK2 (tổ Phổ thông)

Chủ Nhật
(22/04/2018)