Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "


Ngày 21 tháng 10 năm 2017


Năm 2017

Cập nhật lúc : 11:15 16/10/2017  

Tuần 42 năm 2017
Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(16/10/2017)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 7h30: Họp tại Sở GD&ĐT về tình hình hoạt động các cơ sở giáo dục NCL (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 8h00: Tổ chức thi đấu cầu lông từ 16-18/10 cấp TH&THCS (đ/c Hải, theo QĐ)

- 13h30: Tỉnh kiểm tra công nhận trường MN Phú Hội đạt chuẩn Quốc gia mức độ I (đ/c Như-PTP, đ/c Nga).

- 13h30: Tham gia đoàn kiểm tra của Bộ GD&ĐT kiểm tra trường MN Sơn Ca (đ/c Ngọc, đ/c San).

-13h30: Đi cơ sở nắm tình hình dạy học, nghiên cứu khoa học (tổ PT).

Thứ Ba
(17/10/2017)

- 7h30: Tỉnh kiểm tra công nhận trường TH An Cựu đạt chuẩn Quốc gia sau 05 năm (đ/c Thủy-PTP, đ/c Phiên, đ/c Khuyến).

- 7h30: Kiểm tra định kỳ trường MN Xuân Phú (theo QĐ)

- 7h30: Đi cơ sở nắm tình hình dạy học, nghiên cứu khoa học (tổ PT).

- 7h30: Làm việc với Phòng QLĐT kiểm tra tiến độ chất lượng công trình trường MN Tây Lộc (đ/c Tuấn)

- 8h00: Dự Hội nghị tổng kết công tác chữ thập đỏ trường học năm học 2016-2017 và phương hướng công tác chữ thập đỏ năm học 2017-2018 tại Hội trường Sở (đ/c Thuận, đ/c Hải).

- 14h00: Tỉnh kiểm tra công nhận trường TH Số 1 Kim Long đạt chuẩn Quốc gia sau 05 năm (đ/c Thủy-PTP, đ/c Phiên, đ/c Khuyến).

- 14h00: Kiểm tra định kỳ trường MN Xuân Phú (theo QĐ).

- 14h00: Làm việc với Phòng QLĐT kiểm tra tiến độ chất lượng công trình trường MN An Đông (đ/c Tuấn).

Thứ Tư
(18/10/2017)

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp MG độc lập phường Xuân Phú (tổ MN).

- 7h30: Kiểm tra định kỳ trường TH Trần Quốc Toản (theo QĐ).

- 9h00: Họp cấp ủy.

- 14h00: Kiểm tra định kỳ trường TH Trần Quốc Toản (theo QĐ).

- 14h00: Dự Hội nghị phối hợp công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2017-2018 (đ/c Thủy-PTP)

- 14h00: Đi cơ sở nắm tình hình đội ngũ đầu năm học, hợp đồng giáo viên, nhân viên,... trường MN An Tây, TH Huyền Trân, TH Thủy Xuân (đ/c Phương, đ/c An).

- 16h30: Họp Hội đồng kỷ luật của Thành phố (đ/c Thủy-PTP).

Thứ Năm
(19/10/2017)

- 7h30: Tổ chức thi HSG lớp 9 cấp TP (theo QĐ).

- 7h30: Đi cơ sở MN Phú Thuận (tổ MN)

- 13h30: Tổ chức thi HSG lớp 9 cấp TP (theo QĐ).

- 13h30: Tổ chức tập huấn Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai cho các đơn vị Tiểu học tại trường THCS Phạm Văn Đồng (đ/c Thuận-PTP, đ/c Bình, đ/c Khánh).

- 13h30: Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị về tài chính của đoàn kiểm tra tại trường THCS Nguyễn Hoàng (tổ KHTC)

Thứ Sáu
(20/10/2017)

- 7h30: Tổ chức tập huấn Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai cho các đơn vị Mầm non tại trường THCS Phạm Văn Đồng (đ/c Thuận-PTP, đ/c Bình, đ/c Khánh).

- 7h30: Tổ chức chấm thi HSG lớp 9 cấp TP (theo QĐ).

- 7h30: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở giáo dục MNNCL (theo QĐ).

- 13h30: Tổ chức tập huấn Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai cho các đơn vị THCS tại trường THCS Phạm Văn Đồng (đ/c Thuận-PTP, đ/c Bình, đ/c Khánh).

- 14h00: Tham gia Hội nghị Hiệu trưởng các cấp học do Thành phố tổ chức (Lãnh đạo, chuyên viên)

- 14h00: Tổ chức chấm thi HSG lớp 9 cấp TP (theo QĐ).

- 14h00: Tham gia đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các cơ sở giáo dục MNNCL (theo QĐ).

Thứ Bảy
(21/10/2017)

- 7h30: Tổ chức thi Rung chuông vàng tìm hiểu ATGT cấp Tiểu học (theo QĐ)

- 13h30: Tổ chức thi Rung chuông vàng tìm hiểu ATGT cấp THCS (theo QĐ)

Chủ Nhật
(22/10/2017)