Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 13:39 10/08/2020  

Tuần 33 năm 2020
Từ ngày 10/08/2020 đến ngày 16/08/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(10/08/2020)

- 7h30: Trực báo công tác tuần.

- 13h30: Các bộ phận rà soát báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020.

Thứ Ba
(11/08/2020)

- 7h30: Đi cơ sở MN An Tây, MN An Cựu (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 14h00: Tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP)

Thứ Tư
(12/08/2020)

- 7h30: Tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP)

- 7h30: Đi cơ sở MN Hương Long, MN Kim Long, MN Vạn Xuân (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 13h30: Đi cơ sở TH Xuân Phú, TH Vỹ Dạ, THCS Phạm Văn Đồng, THCS Chu Văn An (đ/c Nhân, đ/c Nhi).

- 14h00: Tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP).

Thứ Năm
(13/08/2020)

- 7h30: Tham dự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP)

- 7h30: Đi cơ sở MN Vỹ Dạ, MN Phú Hậu (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 14h00: Họp chuẩn bị công tác Tổng kết năm học 2019-2020 (Lãnh đạo, cốt cán)

Thứ Sáu
(14/08/2020)

- 7h30: Đi cơ sở TH Phú Bình, TH Phú Hậu, THCS Lý Tự Trọng, THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (đ/c Hải, đ/c H.Thủy)

- 8h00: Họp thống nhất danh sách bổ nhiệm CBQL các đơn vị từ tháng 11 đến 12/2020.

- 8h00: Nhận hồ sơ tuyển viên chức tại bộ phận 1 cửa UBND TP số 01 Lê Viết Lượng.

- 14h00: Nhận hồ sơ tuyển viên chức tại bộ phận 1 cửa UBND TP số 01 Lê Viết Lượng.

Thứ Bảy
(15/08/2020)
Chủ Nhật
(16/08/2020)