Dạy tức là học hai lần''


Ngày 20 tháng 02 năm 2019


Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:17 18/02/2019  

Tuần 8 năm 2019
Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 24/02/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/02/2019)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 8h00: Đi cơ sở kiểm tra CSVC (tổ KHTC)

- 13h30: Tham dự Hội nghị trực báo GDMN tại Sở GD&ĐT (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra CSVC (tổ KHTC)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Ba
(19/02/2019)

- 7h30: Bồi dưỡng HS tiểu học vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

- 7h30: Mời các đơn vị liên quan họp kiểm kê ở MN Kim Long (tổ KHTC)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

 13h30: Sở GD&ĐT kiểm tra tình hình xây dựng trường MN đạt CQG tại Tp Huế.

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

Thứ Tư
(20/02/2019)

- 7h30: Đi cơ sở.

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức.

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ)

Thứ Năm
(21/02/2019)

- 7h30: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Tổ chức thi đấu môn Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố tại sân vận động Tự Do-Huế (theo QĐ)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

- 13h00: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

- 14h00: Sinh hoạt chuyên môn bộ môn Địa lý cấp THCS tại trường THCS Lê Hồng Phong (đ/c H.Thủy)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Sáu
(22/02/2019)

- 7h30: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 7h30: Tổ chức thi đấu môn Điền kinh Hội khỏe Phù Đổng cấp Thành phố tại sân vận động Tự Do-Huế (theo QĐ)

- 7h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 8h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

- 13h00: Chấm thi cuộc thi “Sáng tác lời mới trên làn điệu dân ca địa phương” cấp Thành phố, năm học 2018-2019 (theo QĐ)

- 13h30: Kiểm tra tiến độ thi công các công trình (đ/c Tuấn)

- 14h00: Phối hợp với Phòng nội vụ tuyển mới viên chức

- 14h00: Bốc thăm môn thi, bài thi GVDG tiểu học tại trường TH Quang Trung (đ/c Phiên)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Thứ Bảy
(23/02/2019)

- 7h30: Toàn thể đảng viên, chuyên viên Phòng GD&ĐT học Nghị quyết TW8 tại Hội trường UBND TP.

- 7h30: Bồi dưỡng HS tiểu học vẽ tranh trên máy tính (theo QĐ)

- 14h00: Bồi dưỡng HSG lớp 9 (theo QĐ).

Chủ Nhật
(24/02/2019)