Người thầy tốt nhất là người thầy khơi gợi chứ không giáo điều, và truyền cho học trò mình mong muốn tự dạy bản thân "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 12:50 02/07/2020  

Tuần 27 năm 2020
Từ ngày 29/06/2020 đến ngày 05/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/06/2020)

- 7h30: Trực báo công tác tuần

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác tổ chức kiểm tra cuối năm lớp 5(Tổ phổ thông)

- 13h00: Họp cấp ủy, họp chi bộ

- 14h00: Họp thu hồi công nợ vốn đầu tư, cơ sở vật chất đã thanh toán thừa cho các nhà thầu(đ/c Tiến-PTP, đ/c Tuấn)

- 16h30: Họp tổ phổ thông

Thứ Ba
(30/06/2020)

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Trường An(đ/c Như-PTP, tổ MN)

- 7h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác tổ chức xét tốt nghiệp THCS và chấm bài lớp 5(Tổ phổ thông)

- 7h30: Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại trường MN Vĩnh Ninh(đ/c Viên)

- 8h00: Tham dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2030(đ/c Tiến-PTP, đ/c Bình)

- 13h30: Đi cơ sở kiểm tra công tác tổ chức xét tốt nghiệp THCS và chấm bài lớp 5(Tổ phổ thông)

- 13h30: Họp Hội phụ nữ(đ/c Như-PTP)

- 13h30: Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại trường TH Ngự Bình(đ/c Tuấn)

Thứ Tư
(01/07/2020)

- 7h30: Họp cơ quan về công tác tháng 7/2020.

 - 7h30: Tham gia đoàn đánh giá ngoài của Tỉnh tại Thị Xã Hương Thủy(đ/c Như-PTP)

- 7h30: Nhận hồ sơ đề nghị công nhận tốt nghiệp THCS(đ/c Hạnh Thủy)

- 10h00: Họp Hiệu trưởng, Kế toán các đơn vị có liên quan đến việc thu hồi công nợ vốn đầu tư (đ/c Tiến-PTP, tổ KHTC)

-13h30: Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THCS (Tổ phổ thông)

- 13h30: Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình MN Phước Vĩnh (đ/c Tuấn)

Thứ Năm
(02/07/2020)

- 7h30: Đi cơ sở MN Phú Hội (đ/c Như-PTP, tổ MN)

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THCS (Tổ phổ thông) 

- 8h00: Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại trường TH Quang Trung (đ/c Tuấn)

- 13h30: Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THCS (Tổ phổ thông)

- 14h00: Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại trường TH Thủy Xuân(đ/c Tuấn)

Thứ Sáu
(03/07/2020)

- 7h30: Tham gia đoàn đánh giá ngoài của Tỉnh tại huyện Nam Đông(đ/c Nga)

- 7h30: Kiểm tra hồ sơ xét tốt nghiệp THCS (Tổ phổ thông)

- 7h30: Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại trường TH Huyền Trân (đ/c Tuấn)

- 13h30: Họp Ban chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế thành phố(Đ/c Như-PTP)

- 13h30: Trả hồ sơ xét tốt nghiệp THCS(đ/c Hạnh Thủy)

- 13h30: Duyệt quyết toán ngân sách năm 2019 tại trường TH Nguyễn Trãi ( đ/c Tuấn)

Thứ Bảy
(04/07/2020)
Chủ Nhật
(05/07/2020)