Mục tiêu của việc dạy dỗ một học trò là làm cho trò có khả năng thích nghi với việc không có người thầy "


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


Năm 2020

Cập nhật lúc : 14:12 06/07/2020  

Tuần 28 năm 2020
Từ ngày 06/07/2020 đến ngày 12/07/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(06/07/2020)

- 7h30: Họp tại Thành ủy (đ/c Thuận-TP)

- 9h30: Trực báo công tác tuần

- 14h00: Họp tại Thành ủy (đ/c Tiến-PTP)

Thứ Ba
(07/07/2020)

- 7h30: Đi cơ sở MN Thảo Nguyên Xanh (đ/c Như-PTP, tổ MN).

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Quang Trung (đ/c Tuấn)

- 8h00: Họp tại Thành ủy về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 (đ/c Thuận-TP)

- 8h00: Tham gia Hội nghị triển khai thực hiện CTGDPT 2018 đối với lớp 1 năm học 2020-2021 (đ/c Thủy-PTP, đ/c Hải)

- 10h00: Họp về công bố dự thảo kết luận kiểm toán xây dựng cơ bản và ngân sách nhà nước (đ/c Thuận-TP)

- 13h00: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Số 2 Kim Long (đ/c Tuấn)

Thứ Tư
(08/07/2020)

- 7h30: Tham dự tổng kết 05 năm thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm tại Sở GD&ĐT (đ/c Nga)

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Phú Cát (đ/c Tuấn)

- 8h00: Tập huấn hệ thống tài liệu ISO 9001-2015 (đ/c Tiến, đ/c Khánh)

- 13h00: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Phú Hòa (đ/c Tuấn)

- 13h30: Tham dự Hội nghị triển khai Nghị định 30/2020/NĐ-CP (đ/c K.Khánh)

- 14h00: Họp rà soát điều kiện công tác KĐCL và trường CQG (Lãnh đạo, cốt cán).

Thứ Năm
(09/07/2020)

- 7h30: Kiểm tra nhóm trẻ, lớp MG độc lập phường Thủy Xuân (đ/c Như-PTP, đ/c Nga)

- 7h30: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Số 1 An Đông (đ/c Tuấn)

- 9h30: Họp về việc bàn giao đưa vào sử dụng công trình THCS Đặng Văn Ngữ (đ/c Viên)

- 13h00: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Vĩnh Ninh (đ/c Tuấn)

- 13h30: Sắp xếp phần thưởng tại nhà Văn hóa thành phố (theo phân công)

- 13h30: Làm việc với trường TH&THCS Phượng Hoàng (đ/c Thủy-PTP)

- 14h00: Dự Hội nghị Tổng kết công tác dạy học trên truyền hình (đ/c Thuận-TP)

Thứ Sáu
(10/07/2020)

- 7h30: Tổng kết phát thưởng học sinh giỏi năm học 2019-2020 tại nhà Văn hóa thành phố.

- 8h00: Tham gia lớp tập huấn môn Tiếng Anh (đ/c Xuân)

- 13h00: Duyệt quyết toán NS năm 2019 trường TH Hương Sơ (đ/c Tuấn)

Thứ Bảy
(11/07/2020)

- 7h30: Học nghị quyết tại hội trường B214 (toàn thể đảng viên).

Chủ Nhật
(12/07/2020)