Hỏi một câu chỉ dốt chốc lát. Nhưng không hỏi sẽ dốt nát cả đời ''


Ngày 13 tháng 08 năm 2020


Phòng GD Hương Thuỷ - Trường Mầm Non