Giáo dục là làm cho con người tìm thấy chính mình''


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường Tiểu Học

Trường Tiểu học số 1 Thị Trấn Phú LộcHiện tại chưa có liên kết đến đơn vị này