Hạnh phúc không có nghĩa là mọi việc đều hoàn hảo. Nó có nghĩa là bạn đã quyết định nhìn xa hơn những khiếm khuyết "


Ngày 15 tháng 08 năm 2020


Phòng GD&ĐT Phú Lộc - Trường Mầm Non