In trang

Phó Trưởng phòng GD&ĐT
Cập nhật lúc : 14:27 29/08/2016

 

Họ và tên:   Cô Hồ Thị Ngọc Như
Chức vụ:    Phó Trưởng Phòng
Email:  hothingocnhu@pgd-hue-tthue.edu.vn  hoặc  htnnhu.ubndtp@thuathienhue.gov.vn
Điện thoại:  0234 3829525
Địa chỉ:  24 Tố Hữu - Tp Huế

LĨNH VỰC PHỤ TRÁCH

- Phụ trách giáo dục Mầm non.

- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Công tác Y tế học đường, công tác bán trú và vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Kiểm tra giáo dục, giải quyết đơn thư, tiếp công dân thuộc lĩnh vực phụ trách.