In trang

Báo cáo tình hình chất lượng đội ngũ CBGVNV năm học 2017-2018
Cập nhật lúc : 14:01 23/11/2017

Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS công lập trực thuộc.

Yêu cầu các đơn vị thống kê đầy đủ, chính xác các thông tin theo mẫu (lưu ý có nhiều thông tin mới). Nộp về Phòng GD&ĐT (bộ phận TCCB) trước ngày 06/12/2017.