In trang

Công văn số 2436/SGD-ĐT-GDTrH ngày 12/10/2015 của Sở GD&ĐT TT Huế
Cập nhật lúc : 02:06 16/10/2015

Kính gửi các trường THCS trực thuộc

 
Đề nghị các trường có đề tài đăng kí dự thi Cuộc thi Nghiên cứu khoa học năm 2015-2016 điền đầy đủ thông tin về các đề tài đăng kí dự thi (theo mẫu) mỗi đề tài được khai báo trên một trang và lưu cùng 1 file gửi về Phòng Giáo dục &Đào tạo Huế qua địa chỉ email phothongpgdhue@gmail.com trước 17/10/2015.


 
   
   
Tải file 1