In trang

Đánh giá xếp loại và báo cáo kết quả công tác y tế trường học năm học 2016-2017
Cập nhật lúc : 15:53 16/05/2017

Kính gửi: Ông (Bà) Hiệu trưởng các đơn vị trường học

Phòng GD-ĐT yêu cầu các đơn vị trường học báo cáo trước ngày 18/5/2017 và gửi về Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Thủy-tổ Phổ thồng để Phòng GD-ĐT tổng hợp báo cáo Sở GD-ĐT đúng thời gian.