In trang

Danh sách các đơn vị chưa gửi dữ liệu về CSVC nhà vệ sinh trên hệ thống CSDL ngành.
Cập nhật lúc : 08:32 22/08/2018

Kính gửi: Các đơn vị Tiểu học THCS trực thuộc.

Yêu cầu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công văn số 1110/PGD&ĐT-TCHC ngày 09/8/2018 của Phòng Giáo dục và đào tạo về việc "triển khai cập nhật dữ liệu về thông tin nhà vệ sinh trên hệ thống CSDL ngành"

Danh sách các đơn vị chưa gửi dữ liệu 

TT ĐƠN VỊ TT ĐƠN VỊ

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

TH AN HÒA

TH THỦY BIỀU

TH THỦY XUÂN

TH PHÚ HẬU

TH PHƯỜNG ĐÚC

TH QUANG TRUNG

TH TÂY LỘC

TH LÝ THƯỜNG KIỆT

TH TRẦN QUỐC TOẢN

TH & THCS PHƯỢNG HOÀNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

 

 

THCS PHAN SÀO NAM

THCS CHU VĂN AN

THCS THỐNG NHẤT

THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM

THCS NGUYỄN CƯ TRINH

THCS ĐẶNG VĂN NGỮ