In trang

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI MÁY TÍNH CẦM TAY CẤP TỈNH NĂM HỌC 2016 - 2017 - KHỐI 8 & 9
Cập nhật lúc : 07:33 04/04/2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI MTCT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017 - KHỐI 9
TT Họ tên Ngày sinh SBD Môn thi Điểm V1 ĐTC Trường Giải
1 Nguyễn Hồng Ngọc 28/05/2002 82 MTCT9 39.25 15.7 Trần Cao Vân 2
2 Đặng Phạm Bảo Vy 11/7/2003 152 MTCT9 38 15.2 Trần Cao Vân 3
3 Lê Ngọc Phú 18/12/2002 97 MTCT9 36.75 14.7 Phạm Văn Đồng 3
4 Vũ Hoàng Minh Tuấn 8/8/2002 141 MTCT9 35.5 14.2 Trần Cao Vân 3
5 Trần Đình Hoàng Ân 28/11/2002 10 MTCT9 35 14 Thống Nhất 3
6 Lê Văn Nhật Huy 12/6/2002 44 MTCT9 34.25 13.7 Phạm Văn Đồng 3
7 Hà Thị Khánh Quỳnh 7/10/2002 108 MTCT9 33.75 13.5 Tôn Thất Tùng 3
8 Trần Thị Xuân Xuân 27/03/2002 154 MTCT9 31.25 12.5 Phan Sào Nam kk
9 Hoàng Hữu Chính 8/12/2002 16 MTCT9 30.5 12.2 Chu Văn An kk
10 Phạm Tiến Duy 11/12/2002 21 MTCT9 30 12 Phan Sào Nam kk
11 Nguyễn Ngọc Bảo Long 22/06/2002 67 MTCT9 27.75 11.1 Hùng Vương kk
12 Phan Quang Minh 23/10/2002 72 MTCT9 27.75 11.1 Lê Hồng Phong kk

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI MTCT CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2016 - 2017 - KHỐI 8

 

TT Họ tên Ngày sinh SBD Môn thi Điểm V1 ĐTC Trường Giải
1 Trần Đình Nhật Anh 8/1/2003 9 MTCT8 37.25 14.9 Đặng Văn Ngữ 3
2 Nguyễn Đặng Khánh Toàn 30/04/2003 137 MTCT8 37.25 14.9 Nguyễn Cư Trinh 3
3 Nguyễn Ái Huyền Trang 3/2/2003 139 MTCT8 36.25 14.5 Trần Cao Vân 3
4 Hoàng Như Vinh 22/10/2003 157 MTCT8 34 13.6 Phạm Văn Đồng 3
5 Lê Quang Hùng 6/10/2003 41 MTCT8 32.5 13 Trần Cao Vân 3
6 Nguyễn Hoàng Hải 4/4/2003 30 MTCT8 32 12.8 Nguyễn Chí Diểu 3
7 Võ Hoàng Huy 13/11/2003 43 MTCT8 30.75 12.3 Hùng Vương 3
8 Nguyễn Hoài Như Ý 29/09/2003 163 MTCT8 29.75 11.9 Chu Văn An kk
9 Nguyễn Trường Như 1/1/2003 94 MTCT8 29.25 11.7 Nguyễn Cư Trinh kk
10 Trần Tuấn Kha 6/4/2003 52 MTCT8 27 10.8 Nguyễn Chí Diểu kk
11 Lê Bá Quốc Trung 3/9/2003 147 MTCT8 26.75 10.7 Đặng Văn Ngữ kk
12 Nguyễn Huỳnh Minh Thư 8/9/2003 131 MTCT8 26.5 10.6 Đặng Văn Ngữ kk
13 Nguyễn Duy Phước 4/9/2003 101 MTCT8 25.25 10.1 Hùng Vương kk

Tải file đính kèm tại đây: