In trang

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA VÒNG 2 - CUỘC THI OLYMPIC SMART ENGLISH - OSE.
Cập nhật lúc : 11:13 09/12/2016

Kính gửi: Các đơn vị trường học (có tên trong danh sách đính kèm)

Để có thông tin học sinh thi vòng 2 cuộc thi OSE một cách chính xác, Phòng GD&ĐT thành phố Huế yêu cầu các trường rà soát thông tin học sinh có trong danh sách đính kèm và báo cáo về Bộ phận Phổ thông (Đ/c Quả) chậm nhất vào buổi sáng ngày 12/12/2016.

Tải file đính kèm tại đây: