In trang

Danh sách triệu tập các em thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ 2016
Cập nhật lúc : 08:04 26/05/2016

Kính gửi: - Các phòng GD&ĐT huyện, thị xã, thành phố; - Các Trung tâm GDTX và các trường Trung học trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch liên ngành số 30/ KHLN-TĐTN-SGDĐT-TCĐCN ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Sở GD&ĐT, Tỉnh Đoàn và trường Cao đẳng Công nghiệp Huế về việc phối hợp tổ chức Hội thi Tin học trẻ lần thứ XXII, Sở GD&ĐT thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi để các đơn vị thông báo cho các học sinh dự thi biết và tham gia: - Thời gian: 2 ngày (28/5-29/5/2016), khai mạc lúc 7giờ00 ngày 28/5/2016, bế mạc lúc 9giờ30 ngày 29/5/2016. - Địa điểm: Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, số 70 đường Nguyễn Huệ, thành phố Huế. Riêng các học sinh có tên sau (theo file "dsthi tai trungtamtinhoc" được đính kèm) sẽ dự thi tại Trung tâm Tin học, số 12 Trần Cao Vân, thành phố Huế vào lúc 7 giờ 30 ngày 28/5/2016. Trân trọng! Phòng GDTrH.