In trang

Điều chỉnh thời gian thay đổi nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 07:48 27/04/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.

Yêu cầu Ông/Bà Hiệu trưởng các trường THCS thông báo rộng rãi đến phụ huynh và học sinh được biết về việc điều chỉnh thời gian thay đổi nguyện vọng tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. 

Tải file đính kèm dưới đây: