In trang

Dự thảo Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp THCS
Cập nhật lúc : 10:01 03/09/2017

Kính gửi: Các trường trung học cơ sở trực thuộc.

Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên kể từ năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số 2070/SGDĐT-GDTrH ngày 25/8/2017 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn thực hiện  nhiệm vụ GDTrH năm học 2017-2018;

Căn cứ công văn số   /PGD&ĐT-THHC ngày 16/8/201 của Phòng GD&ĐT thành phố Huế về việc Tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017- 2018,

     Phòng GD&ĐT thành phố Huế hướng dẫn các trường trung học cơ sở (THCS) trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ trong năm học 2017-2018 như sau:

......

Tải nội dung đầy đủ tại đây