In trang

Giới thiệu chương trình học tập, tham gia các hoạt động giáo dục và du lịch Singapore cho học sinh hè 2017
Cập nhật lúc : 11:05 25/05/2017

Kính gửi: Các đơn vị trường học trực thuộc

Phòng Giáo dục-Đào tạo đề nghị các đơn vị phổ biến đến Phụ huynh và học sinh được biết./.