In trang

Giới thiệu giáo viên tham gia coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 cấp tiểu học năm học 2015 - 2016
Cập nhật lúc : 14:09 22/04/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT (Thông tư 30) ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;

            Căn cứ kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của Phòng GD&ĐT TP Huế,

            Nhằm thực hiện về công tác nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh theo quy định tại Điều 15 - Thông tư 30 và chuẩn bị tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm học, xét hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2015 – 2016 cho học sinh khối lớp 5 sắp đến, Phòng GD&ĐT đề nghị các trường giới thiệu giáo viên tham gia coi và chấm kiểm tra định kỳ cuối năm học đối với học sinh khối lớp 5 cấp tiểu học năm học 2015 – 2016 theo kế hoạch sau:

            1. Môn kiểm tra: Tiếng Việt, Toán và tiếng Anh lớp 5

            2. Thời gian kiểm tra và chấm bài:

            a) Coi kiểm tra: Ngày 12 và 13/5/2016

            - Sáng 12/5/2016: Kiểm tra môn Tiếng Việt lớp 5.

            - Chiều 12/5/2016: Kiểm tra môn Toán lớp 5.

            - Sáng 13/5/2016: Kiểm tra phần Nghe – Viết và chấm phần kỹ năng Nói môn tiếng Anh lớp 5.

            b) Chấm bài kiểm tra môn Toán và Tiếng Việt lớp 5: Ngày 14/5/2016 (cả ngày)

            Giáo viên có mặt buổi sáng lúc 7 giờ 00, buổi chiều lúc 13 giờ 30.

            3. Địa điểm: tại các trường tiểu học trực thuộc. Phòng sẽ thông báo địa điểm, danh sách giáo viên chính thức tham gia coi kiểm tra, chấm kiểm tra cho các đơn vị sau.

            4. Chuẩn bị tổ chức kiểm tra: