In trang

Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học và xét hoàn thành chương trình lớp học, HTCTTH năm học 2017 - 2018
Cập nhật lúc : 16:17 10/04/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2017 – 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế (Phòng GD&ĐT) và công văn số 650/SGDĐT- GDTH ngày 26/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế (Sở GD&ĐT) về việc Hướng dẫn kiểm tra định kỳ cuối năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra định kỳ cuối năm và xét hoàn thành chương trình lớp học, xét hoàn thành chương trình tiểu học (HTCTTH) năm học 2017 – 2018 đối với học sinh tiểu học như sau:

I. Kiểm tra định kỳ cuối năm học

          1. Nội dung, chương trình và yêu cầu đề kiểm tra

          1.1. Các trường rà soát chương trình theo kế hoạch dạy học, đảm bảo đúng tiến độ chung, nếu chậm chương trình thì có kế hoạch dạy bù. Các trường hoàn thành việc đánh giá định kỳ cuối năm học các môn học trước ngày 20/5/2018 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2018.

          1.2. Xây dựng kế hoạch tăng cường ôn tập, phụ đạo cho học sinh còn khó khăn trong quá trình học tập rèn luyện về kiến thức, kỹ năng, thái độ và một số biểu hiện năng lực, phẩm chất theo tiến trình nội dung của các môn học và các hoạt động giáo dục; đặc biệt chú trọng các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với học sinh lớp 1. Riêng học sinh lớp 5 cần ôn tập thêm các kiến thức ở lớp 4 để đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng cuối năm học.

          1.3. Các trường tự tổ chức ra đề kiểm tra định kỳ cuối năm học và tổ chức nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo Điều 10 và Điều 15 của Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT (Thông tư 22) ngày 22/9/2016 về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) đảm bảo các quy định cơ bản sau:

          + Nội dung kiểm tra theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT.

+ Kiểm tra theo đề chung các môn ở các khối lớp, đảm bảo tính chính xác, khoa học, đánh giá đúng kết quả học tập thực chất của học sinh; đảm bảo bám sát theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển năng lực học sinh của từng lớp; mỗi môn có xây dựng ma trận đề và được thiết kế theo 4 mức (mức 1: 30%; mức 2: 30%; mức 3: 30%; mức 4: 10%) có trắc nghiệm và tự luận, phân hóa được đối tượng học sinh.

...

Tải file đầy đủ dưới đây