In trang

Hướng dẫn kiểm tra học kì II và báo cáo kết quả kiểm tra cấp THCS Năm học 2016-2017
Cập nhật lúc : 16:37 21/03/2017

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện kế hoạch năm học 2016- 2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Huế, công văn số 484/SGD&ĐT-GDTrH ngày 07/03/2017 của Sở GD-ĐT Thừa Thiên Huế về việc Kiểm tra học kì II cấp THCS, Phòng hướng dẫn kế hoạch thực hiện như sau:

I. Tổ chức kiểm tra học kì.

1. Yêu cầu về nội dung câu hỏi kiểm tra:

- Kiểm tra được những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kĩ năng thực hành của học sinh trong phạm vi chương trình quy định của môn học.

- Nội dung đề kiểm tra đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện mức độ yêu cầu chuẩn về kiến thức, kĩ năng và nội dung giảm tải theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Đề kiểm tra phải phân loại được trình độ học sinh, phù hợp với thời gian quy định.

- Nội dung của hướng dẫn chấm phải thể hiện rõ ràng, cụ thể mức độ, phạm vi các vấn đề đòi hỏi học sinh phải giải quyết ở đề kiểm tra.

- Biểu điểm phải đánh giá đúng chất lượng, phân loại trình độ học sinh.

- Phạm vi câu hỏi kiểm tra tính đến tuần thứ 14 thuộc chương trình học kì 2 của cấp THCS.

(Lưu ý: Sau kiểm tra học kì, các trường tiếp tục dạy học để hoàn thành nội dung chương trình các tuần còn lại của năm học theo quy định.)

2. Môn kiểm tra:

            Phòng GD&ĐT ra đề kiểm tra 8 môn thuộc các khối từ lớp 6 đến lớp 9 như sau:

- Lớp 6, 7: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, GD công dân.

- Lớp 8, 9: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lí, Hoá học.

Trường ra đề, tổ chức kiểm tra chung các môn còn lại ở các khối lớp theo kế hoạch của trường đảm bảo nghiêm túc theo đúng quy định. Riêng khối lớp 9, các trường tổ chức chấm và vào sổ điểm, học bạ trước ngày 10/05/2017

...

Tải file đầy đủ tại đây: