In trang

Hướng dẫn tổ chức ngày Nguời khuyết tật Việt Nam 18/4.
Cập nhật lúc : 13:48 09/04/2018

Kính gửi: Các trường tiểu học và THCS trực thuộc. Căn cứ Công văn số 713/SGDĐT-GDTH ngày 02 tháng 4 năm 2018 của Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế về hướng dẫn tổ chức ngày Người khuyết tật Việt Nam 18/4; Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế yêu cầu các trường tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Công tác tuyên truyền.

- Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức vì người khuyết tật trong học sinh, giáo viên về các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về người khuyết tật.

- Những kết quả nổi bật về công tác trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực y tế, giáo dục, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tiếp cận và sử dụng các phương tiện giao thông và công trình công cộng, hòa nhập cộng đồng.

- Tuyên truyền về những tấm gương người khuyết tật vượt lên hoàn cảnh trở thành người có ích cho xã hội; tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có nhiều đóng góp, giúp đỡ người khuyết tật.

2. Tổ chức hoạt động kỉ niệm ngày Người khuyết tật.

- Tổ chức Lễ kỉ niệm ngày Người khuyết tật với nhiều hình thức như: tọa đàm, mít tinh, báo cáo… nơi nào có điều kiện thì tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, ngày hội cho người khuyết tật.

- Phát hiện, tôn vinh cá nhân học sinh khuyết tật có ý chí vươn lên trong học tập; tri ân các nhà tài trợ đã có nhiều giúp đỡ cho học sinh khuyết tật trong thời gian qua.

- Thông qua Lễ kỉ niệm ngày Người khuyết tật Vệt Nam (18/4) tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, phát học bổng, tặng phương tiện trợ giúp người khuyết tật.

- Hình thức tổ chức trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và người khuyết tật.

Phòng GD&ĐT đề nghị các trường triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung trên, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT (Thầy Khuyến) và qua địa chỉ mail tieuhochue@gmail.com trước ngày 20/4/2018.

....

Tải file đầy đủ dưới đây