In trang

Hướng dẫn triển khai dạy học Tiếng Anh cấp THCS năm học 2016-2017
Cập nhật lúc : 15:25 23/06/2016

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở trực thuộc

Thực hiện công văn số 1209/SGDĐT-GDTrH ngày 31/5/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thừa Thiên Huế về việc hướng dẫn triển khai dạy và học Tiếng Anh cấp THCS năm học 2016-2017, Phòng thông báo một số nội dung như sau:

            1. Đối với lớp 6

a. Đối với học sinh

Tất cả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học có năng lực Tiếng Anh tương đương bậc 1 (A1) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 phải được tiếp tục học Chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm ở lớp 6.

Việc công nhận đạt trình độ A1 của học sinh căn cứ vào một trong các yếu tố sau:

- Học sinh đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh ở cấp Tiểu học học chương trình Tiếng Anh 4 tiết/tuần bắt đầu học từ lớp 3 và có điểm hoặc đánh giá đầy đủ trong học bạ.

- Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; TOEFL Junior;  IELTS; CAE; FCE, KET; PET; Movers; Flyers hoặc tương đương đang còn hiệu lực.

Những học sinh không thuộc các trường hợp trên học chương trình Tiếng Anh hệ 7 năm.

b. Đối với giáo viên

- Giáo viên tham gia giảng dạy chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu tương đương bậc 4 (B2) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014. 

- Giáo viên được công nhận năng lực từ bậc 4 (B2) trở lên dựa vào các căn cứ sau: Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; IELTS; CAE; FCE hoặc tương đương đang còn hiệu lực với trình độ tương ứng.