In trang

Hướng dẫn về hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập
Cập nhật lúc : 07:39 05/12/2017

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Tải file hướng dẫn tại đây