In trang

Lịch phát sóng dạy học qua đài truyền hình TRT
Cập nhật lúc : 08:56 16/03/2020

Phòng GIáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo lịch phát sóng dạy học dành cho học sinh lớp 9 trên sóng truyền hình TRT như sau:

LỊCH DẠY HỌC LỚP 9

Phát sóng từ ngày 23/3/2020

BUỔI

GIỜ

THỨ

HAI

THỨ

BA

THỨ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

14h00 – 14h30

Toán

T. Anh  (Hệ 7 năm)

Toán

T. Anh  (Hệ 7 năm)

CHIỀU

14h35 – 15h05

Ngữ văn

T. Anh (Hệ 10 năm)

Ngữ văn

T. Anh  (Hệ 10 năm)

Ghi chú: Mọi thông tin cần trao đổi của giáo viên và học sinh đề nghị phản hồi về hộp thư: dayhoctructuyen@hue.edu.vn