In trang

Lịch sinh hoạt cụm chuyên môn cấp THCS toàn tỉnh.
Cập nhật lúc : 08:20 26/03/2018

Kính gửi: Các trường THCS trực thuộc.

Thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018, thực hiện Công văn số 366/SGDĐT- GDTrH ngày 23/2/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức sinh hoạt cụm chuyên môn cho giáo viên cốt cán THCS toàn tỉnh với kế hoạch cụ thể như sau:

1. Lịch sinh hoạt cụ thể của các đơn vị. (Tải file đính kèm)

2. Thành phần.

- Lãnh đạo phòng GDTrH.

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo sở tại.

- Hội đồng bộ môn: 2 người theo QĐ 3019/QĐ-SGDĐT.

- Giáo viên thực hiện tiết dạy.

- Tổ trưởng chuyên môn hoăc Tổ phó chuyên môn các trường trong phạm vi Phòng GD sở tại.

- Đại diện BGH nhà trường.

- Tổ chuyên môn của trường thực hiện tiết dạy.

...

Tải file đầy đủ dưới đây