In trang

Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 08:04 25/07/2018

Từ ngày 19/7 đến ngày 21/7/2018 Phòng GD&ĐT thành phố Huế tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập trên địa bàn Thành phố. Tham dự lớp tập huấn có Lãnh đạo, chuyên viên phòng GD&ĐT và hơn 350 người là chủ cơ sở, giáo viên và những người trông trẻ của nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục.

Qua các lớp tập huấn nhằm nâng cao ý thức, nhận thức trách nhiệm và kỹ năng tổ chức quản lý hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tại các cơ sở độc lập tư thục cho các chủ cơ sở, giáo viên và những người trông trẻ, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ. Đặc biệt trong lớp tập huấn luôn nhấn mạnh về vấn đề đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ, nâng cao đạo đức phẩm chất nghề nghiệp ở những người chăm sóc trẻ, tránh tình trạng bạo hành đối với trẻ…

Một số hình ảnh của lớp tập huấn