In trang

tập huấn về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực- bộ môn tiếng Anh 6- hệ 10 năm
Cập nhật lúc : 08:51 05/10/2015

Ngày 30 tháng 9 năm 2015, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế tổ chức lớp tập huấn về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực- bộ môn tiếng Anh 6- hệ 10 năm cho toàn thể giáo viên là tổ trưởng bộ môn và giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tiếng Anh 6- hệ 10 năm của 24 trường THCS trực thuộc trên địa bàn thành phố Huế.

 

Một số hình ảnh trong Hội nghị:

Thầy Phan Nam- Trưởng phòng GD&ĐT phát biếu Khai mạc.