In trang

Thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp Thành phố năm học 2018 - 2019
Cập nhật lúc : 08:18 24/12/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc. Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo về Cuộc thi hùng biện tiếng Anh THCS cấp Thành phố năm học 2018-2019 như sau:

1. Đối tượng dự thi:

          - 26 học sinh khối lớp 9 trong đội tuyển đang bồi dưỡng học sinh giỏi dự thi cấp Tỉnh năm học 2018-2019 (danh sách kèm theo).

          - Đối với các trường không có học sinh trong đội tuyển, nếu có học sinh đáp ứng yêu cầu Cuộc thi thì thành lập danh sách học sinh tham gia 01 em/trường và gửi về bộ phận phổ thông (cô Trần Ngọc Quỳnh Nhi) chậm nhất ngày 18/01/2019 gồm các thông tin sau: Họ tên; Năm sinh; Lớp.

2. Thời gian và hình thức thi:

          - Thời gian: 8 giờ 00 ngày 23 tháng 01 năm 2019 (thứ Tư).

          - Hình thức: Thí sinh bốc thăm đề tài; thí sinh có 5 phút để chuẩn bị cho phần hùng biện; trình bày không quá 3 phút và trả lời một số câu hỏi của Ban giám khảo.

3. Địa điểm thi: Trường THCS Phạm Văn Đồng.

          Nhận được công văn này, Phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc đồng thời có kế hoạch bồi dưỡng để các em tham dự Cuộc thi đầy đủ và có chất lượng./.

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI THAM GIA HÙNG BIỆN MÔN TIẾNG ANH 9

NĂM HỌC 2018-2019

 

STT

HỌ VÀ TÊN

TRƯỜNG THCS

GHI CHÚ

1

Đinh Thường Trạm Nhiên

Phạm Văn Đồng

 

2

Trần Hồng Ngọc

Trần Cao Vân

 

3

Nguyễn Đình Nhật Minh

Hùng Vương

 

4

Lê Thị Linh Chi

Chu Văn An

 

5

Mai Xuân Thành

Nguyễn Chí Diểu

 

6

Hồ Nguyên Minh

Chu Văn An

 

7

Dương Phan Vân Anh

Thống Nhất

 

8

Dương Nguyên Hoàng Chi

Trần Cao Vân

 

9

Hoàng Thị Lâm Nhi

Trần Cao Vân

 

10

Lê Nguyễn Minh Phúc

Trần Cao Vân

 

11

Hồ Tâm My

Phạm Văn Đồng

 

12

Phan Phúc Nhật Quý

Trần Cao Vân

 

13

Trần Thanh Toàn

Phạm Văn Đồng

 

14

Lê Xuân Tuyết Minh

Thống Nhất

 

15

Trương Quang Thượng

Hùng Vương

 

16

Phan Hồ Thanh Đức

Trần Cao Vân

 

17

Nguyễn Tôn Minh Châu

Nguyễn Chí Diểu

 

18

Nguyễn Đức Nguyên

Nguyễn Chí Diểu

 

19

Hồ Văn Tuấn Kiệt

Nguyễn Chí Diểu

 

20

Hồ Đăng Quỳnh Trâm

Thống Nhất

 

21

Trần Tiễn Nhật An

Thống Nhất

 

22

Nguyễn Anh Cao Kỳ

Phạm Văn Đồng

 

23

Ngô Phan Nguyên Tâm

Chu Văn An

 

24

Lê Minh Kha

Chu Văn An

 

25

Hoàng Huy Học

Tố Hữu

 

26

Lê Quang Hưng

Lê Hồng Phong

 

 

Danh sách này gồm có 26 em.