In trang

Thông báo hoãn cập nhật PMIS
Cập nhật lúc : 10:45 09/01/2017

Kính gửi: Cán bộ phụ trách PMIS các đơn vị trực thuộc

Lịch cập nhật PMIS của một số trường MN trong các ngày từ 09/01/2017 đến 13/01/2017 hoãn lại. Bộ phận tổ chức Phòng GD&ĐT sẽ thông báo sau cho các trường.