In trang

Thông báo Kế hoạch tập huấn Hóa đơn điện tử.
Cập nhật lúc : 16:30 29/11/2017

Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

1. Nội dung tập huấn và thành phần tham dự: (tải file đính kèm)

2. Thời gian và địa điểm tập huấn:

a. Đối với bậc Mầm non và THCS:

- Thời gian 8h00 ngày 01/12/2017.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - TTKD VNPT Thừa Thiên Huế - 51 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế.

b. Đối với bậc Tiểu học:

- Thời gian 14h00 ngày 01/12/2017.

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - TTKD VNPT Thừa Thiên Huế - 51 Hai Bà Trưng, Thành phố Huế.

* Lưu ý: Các cán bộ, giáo viên khi đi tập huấn đem theo máy laptop và ổ cắm điện cá nhân.