In trang

Thông báo tham gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48
Cập nhật lúc : 15:00 12/11/2018

Kính gửi : Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trực thuộc. Thực hiện công văn số 2791/SGDĐT-CTTT-HSSV ngày 9/11/2018 của Sở GD – ĐT Thừa Thiên Huế về việc triển khai cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 tại tỉnh Thừa Thiên Huế với chủ đề :

“Hãy viết một bức thư về người hùng của em”

       (Tiếng Anh: Write a letter about your hero).

   Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Tổ chức triển khai cuộc thi:

- Đối tượng tham gia : Tất cả học sinh Việt Nam dưới 15 tuổi, tính đến 31/12/2018 (từ lớp 1 đến lớp 10 năm học 2018-2019).

- Thống nhất theo kế hoạch tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 48 tại tỉnh Thừa Thiên Huế,