In trang

Thông báo v/v hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì 1 môn ngoại ngữ lớp 9 năm học 2018- 2019
Cập nhật lúc : 09:57 28/11/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS. Phòng GD&ĐT đã gửi công văn của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn tổ chức kiểm tra học kì 1 môn ngoại ngữ lớp 9 năm học 2018- 2019. Để làm rõ hơn nội dung kiểm tra và phân công trách nhiệm, Phòng hướng dẫn cụ thể như sau:

- Sở GD&ĐT ra đề đọc hiểu, viết và kiến thức ngôn ngữ theo hình thức trắc nghiệm gồm 40 câu với 8 điểm (không có phần tự luận như năm học trước). Do đó, Phòng đã gửi mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm mới gồm 40 câu (một mặt) thay cho mẫu năm học trước (32 câu trắc nghiệm và mặt sau là phần tự luận) đã gửi kèm theo công văn hướng dẫn kiểm tra học kì 1 năm học 2018- 2019 của Phòng; các trường photo phiếu này cho học sinh.

Các Trường chủ động ra đề kiểm tra kĩ năng nghe hiểu và nói gồm 2 điểm; nội dung, số câu hỏi, thời gian kiểm tyra thực hiện theo công văn của Sở GD&ĐT.

Phòng GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của Sở và Phòng GD&ĐT./.

 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế