In trang

THÔNG BÁO V/v lập lịch phân công trực tăng cường SSCĐ bảo vệ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐNDVN, 29 năm ngày hội QPTD, lễ Noel và Tết Dương lịch năm 2019
Cập nhật lúc : 08:44 18/12/2018

Kính gửi: Các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc. Căn cứ công văn số 810/BCH-TM ngày 12/12/2018 của Ban CHQS thành phố về việc trực tăng cường SSCĐ bảo vệ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐNDVN, 29 năm ngày hội QPTD, lễ Noel và Tết Dương lịch năm 2019.

Để đảm bảo công tác trực SSCĐ bảo vệ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐNDVN, 29 năm ngày hội QPTD, lễ Noel và Tết Dương lịch năm 2019 của Ban chỉ huy quân sự thành phố, Phòng GD&ĐT thành phố Huế thông báo đến các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS trực thuộc có liên quan lập Kế hoạch trực SSCĐ như sau:

          - Các đơn vị gửi lịch trực lãnh đạo và CB-GV-NV về Phòng GD&ĐT thành phố Huế trước ngày 20/12/2018 (qua bộ phận Tổ chức hành chính) và báo cáo khi có tình huống đột xuất kịp thời về Ban CHQS thành phố( qua Trực ban Tác chiến số điện thoại: 02343.822379)

- Thời gian trực kỷ niệm 74 năm ngày thành lập QĐNDVN, 29 năm ngày hội QPTD và lễ Noel :  

+ Từ 6h00 ngày 21/12/2018 đến 18h00 ngày 26/12/2018

- Thời gian trực tăng cường tết Dương lịch năm 2019:

+ Từ 6h00 ngày 31/12/2018 đến 18h00 ngày 02/01/2019

Nhận được thông báo này Phòng GD&ĐT đề nghị hiệu trưởng thực hiện nghiêm túc./.