In trang

Thông báo về việc bổ sung thành phần, đơn vị tham dự Ngày hội đọc sách dành cho học sinh tiểu học
Cập nhật lúc : 16:28 16/03/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc. Ngày 07/3/2018, Phòng GD&ĐT thành phố Huế đã có công văn số 166/KH-PGDĐT-PT về Kế hoạch tổ chức Ngày hội đọc sách dành cho học sinh tiểu học năm học 2017 – 2018. Nay Phòng bổ sung thành phần, đơn vị tham dự Ngày hội đọc sách cấp Thành phố cụ thể như sau:

- Ngoài thành phần tham dự khai mạc và tổng kết nêu tại công văn trên, mỗi cụm trường cử thêm 05 học sinh lớp 5 cùng tham dự.

- Mỗi cụm tổ chức giao lưu để chọn 01 trường tiêu biểu tham gia các nội dung của Ngày hội đọc sách cấp Thành phố.

Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường và Cụm trưởng triển khai thực hiện đầy đủ nội dung công văn số 166/KH-PGDĐT-PT và công văn này./.

....

Tải file đầy đủ dưới đây