In trang

Thông báo về việc cập nhật Hệ thống CSDL của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Cập nhật lúc : 13:45 29/05/2018

Kính gửi: Ông/Bà Hiệu trưởng các đơn vị Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Thực hiện theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế, Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị rà soát và đối chiếu lại số liệu về đội ngũ CBGVNV trên hệ thống Cổng thông tin GD&ĐT của Sở GD&ĐT và hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT theo đúng số liệu của Phòng GD&ĐT (có file đính kèm) và gửi lại báo cáo về Phòng (trước ngày 1/6/2018) đảm bảo chính xác đúng với thực tế tại đơn vị. 

Tải file đính kèm dưới đây