In trang

Thông báo về việc cập nhật thông tin trên phần mềm PMIS
Cập nhật lúc : 14:47 08/02/2017

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Để hoàn tất việc cập nhật thông tin vào phần mềm PMIS chung của ngành, yêu cầu các đơn vị trường học (tháng 12/2016) chưa thực hiện được hãy theo dõi thời gian cập nhật của đơn vị mình trên lịch công tác tuần (bắt đầu từ ngày 13/02/2017) tại website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Huế để tham gia cập nhật đúng thời gian.

Lưu ý: Cán bộ phụ trách PMIS khi đến tại Phòng GD&ĐT (Bộ phận TC-CB) để cập nhật dữ liệu nhớ mang theo máy tính xách tay có cài đặt P/M PMIS.

                                                                                                                                                                   TC-CB