In trang

THÔNG BÁO Về việc giao lưu vẽ tranh trên máy tính cấp Tỉnh Năm học 2017-2018
Cập nhật lúc : 14:56 26/03/2018

Kính gửi: Các trường TH trực thuộc. Thực hiện công văn số 419/SGD&ĐT-GDTH, ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên Huế về việc giao lưu vẽ tranh trên máy tính cấp Tỉnh dành cho học sinh Tiểu học, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế thông báo kế hoạch như sau:

1. Thành phần: (Danh sách đính kèm).

2. Thời gian – địa điểm

- Thời gian: Ngày 30 tháng 3 năm 2018.

                   + Từ 07h30 – 08h00       : Khai mạc;

                   + Từ 08h00 – 08h15       : Học sinh vào phòng thực hành;                                    + Từ 08h15 – 09h15 : Học sinh vẽ tranh bằng máy vi tính;

                   + Từ 09h15 – 11h30       : Thẩm định tranh;

                   + Từ 14h30                     : Tổng kết phát thưởng.

          - Địa điểm:

                   + Khai mạc: Học sinh tập trung tại Trường TH Lê Lợi, TP Huế (số 1 đường Nguyễn Tri Phương, TP Huế).

                   + Thực hành vẽ tranh trên máy tính: tại Trung tâm Tin học Sở GD&ĐT (số 4 đường Trần Cao Vân, TP Huế).

                   + Tổng kết - Phát thưởng: tại hội trường Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế (số 22 đường Lê Lợi, TP Huế).

...

Tải file đầy đủ dưới đây