In trang

Thông báo về việc gửi hình ảnh hoạt động giáo dục của các đơn vị trường học
Cập nhật lúc : 15:47 25/06/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trực thuộc.

Để chuẩn bị chu đáo cho báo cáo Tổng kết năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT. Kính đề nghị các đơn vị lựa chọn một số hình ảnh có chất lượng về các hoạt động giáo dục của trường và phòng tổ chức tại đơn vị mình để gửi lên Phòng GD&ĐT (qua Email: lvbkhanh.hue@hue.edu.vn) trước ngày 03/7/2018 để Phòng tổng hợp.