In trang

Thông báo về việc hướng dẫn nhập dữ liệu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019
Cập nhật lúc : 15:31 19/03/2018

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS trực thuộc.

Yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện Công văn 550/SGDĐT-KTKĐ ngày 16/3/2018 của Sở GD&ĐT Tỉnh và thông báo đến toàn thể phụ huynh học sinh được biết. Nộp dữ liệu về Phòng GD&ĐT thành phố Huế (Bộ phận Phổ thông) trước ngày 02/4/2018.

Tải công văn đính kèm dưới đây: